„SRIJEMSKI FRONT“ – ISTINA I KONTROVERZE

Sremski front, spomen obilježjeU nastavku donosimo članak autora Zlatka Pintera o Srijemskom frontu:

U Srijemu, Bačkoj i Banatu, do jeseni 1944. godine nije bilo nikakvih ratnih operacija većeg opsega,1 kao uostalom, i u Srbiji, otkuda su se partizanske postrojbe u kasnu jesen 1941. godine (poslije neuspjele suradnje s četnicima), morale potpuno povući.

Težište ratnih aktivnosti prebačeno je na područje NDH, gdje su u svim većim sukobima sudjelovali i antifašisti-partizani svih nacionalnosti porijeklom iz regija koje će tvoriti buduću Vojvodinu, organizirani u nekoliko postrojbi.

O tomu, jedan od partizanskih zapovjednika, u svojoj knjizi kaže:

„ (…) Od pripadnika svih nacionalnosti sa teritorija Vojvodine, formirano je u toku rata 13 (trinaest) vojvođanskih brigada, a u vreme oslobođenja Bačke još dve – jedna od pripadnika slovačke, a druga od pripadnika mađarske nacionalnosti.“(Vidi: Sreta Savić, 51. vojvođanska divizija, Beograd, 1974., str.7.; istaknuo: Z.P.).

Prema pisanju ovog autora (na str. 4. iste knjige), dvije vojvođanske divizije (16. i 36.) bile su formirane u istočnoj Bosni za vrijeme rata, dok je 51. ustrojena pred kraj rata, na prostoru same Vojvodine.

Cjeloviti tekst možete preuzeti na poveznici.

Please follow and like us:
RSS
Facebook
Facebook
Youtube
Youtube
Google+
http://croatiarediviva.com/2016/07/26/sremski-front-istina-kontroverze/