JASENOVAC

Jasenovac_123-600x333


Budući da je dosad na više strana uočeno mnogo nepravilnosti u popisu jasenovačkih žrtava kojeg je pripremila Javna ustanova Spomen-područje Jasenovac, korisno je sve te nepravilnosti skupiti na jedno mjesto te ponuditi njihovu analizu kao i materijale koji mogu olakšati dodatno nalaženje novih nepravilnosti.

U sklopu tog nastojanja je u suradnji više osoba dosad u Hrvatskom tjedniku i na različitim portalima objavljeno više članaka. Za sve navode izrečene u ovim tekstovima odgovaraju isključivo autori.

Autore možete kontaktirati na e-mail jasenovacki.popis@gmail.com

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat