UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.

UPRAVNI ODBOR


Dr. Blanka Matković (predsjednica)

Dr. Blanka Matković je doktorirala na Odsjeku za političke znanosti i međunarodne studije na University of Warwick, Velika Britanija. Doktorsku disertaciju pod naslovom  From combatants to civilians: Exploring and re-thinking a ‘normal life’ in post-conflict Croatia (1995 –  2017) koju je radila pod mentorstvom Dr Briony Jones i Dr Erzsébet Strausz (a u početnoj fazi doktorata i pod mentorstvom Dr Mirande Alison i Dr Gabrielle Lynch) obranila je dana 22. ožujka 2021. pred komisijom u kojoj su bili Dr Julia Welland, stručnjakinja za ratne i sigurnosne studije, te Dr Roger Mac Ginty sa Durham University koji je stručnjak u području istraživanja političkog nasilja, rata, izgradnje mira, međunarodnih intervencija i mirovnih procesa. U ovoj disertaciji Blanka se fokusira na probleme izgradnje mira s kojima se suočava hrvatsko društvo nakon Domovinskog rata i to iz perspektive hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u ovom istraživanju. Kroz disertaciju se posebno analiziraju neriješeni problemi iz povijesti, sigurnosna situacija lustracija, abolicija neprijateljskih vojnika, velikosrpska ideologija, pomirba, oprost, te pitanja pravde i utvrđivanja povijesne istine.

Na Sveučilištu Warwick je također završila poslijediplomski studij iz povijesti (MPhil stupanj) obranivši disertaciju pod naslovom Mass Crimes and Human Rights Violations Committed by the Communist Regime Against Croatian Citizens at the End and After the Second World War (1944 1945), koja je objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama u nakladi Brown Walker Press pod naslovom Croatia and Slovenia at the End and After the Second World War (1944 1945): Mass Crimes and Human Rights Violations Committed by the Communist Regime. Spomenuta disertacija pod mentorstvom Dr Christopha Micka obranjena je pred komisijom u kojoj su bili Dr Daniel Branch, stručnjak za kolonijalizam, postkolonijalizam i sukobe, te Dr Alexander Korb sa University of Leicester koji je stručnjak za Holokaust, političko nasilje i modernu europsku povijest.

Osim toga, na University of Warwick je završila jednogodišnji program Counselling skills na kojemu je za završni rad odabrala temu o dehumanizaciji žrtava u ratnim okolnostima na primjeru nacističke i komunističke ideologije. Dodatno se usavršavala na radionicama na University College London i University of Cambridge dok je na Queen’s University Beflast završila program Conflict transformation and social justice. U Hrvatskoj je prethodno diplomirala povijest i novinarstvo te završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti gdje je obranila magistarski rad na temu Irske republikanske armije i sukoba u Sjevernoj Irskoj. Također je završila programe obrazovanja web dizajn i web programiranje kao i IBM-ov program E-Business Application Developer (uključujući programiranje u C, C++ i Java te rad s različitim bazama podataka). Osim engleskog jezika, učila je njemački, latinski, talijanski, francuski, španjolski, ukrajinski i arapski.

Na raznim istraživačkim projektima u Hrvatskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu sustavno radi već 16 godina, a istraživala je u svim arhivima u Republici Hrvatskoj, većini arhiva u Republici Sloveniji, Nacionalnom arhivu u Londonu te u pojedinim muzejima u Hrvatskoj i Sloveniji.  Od 2008. do 2011., zajedno s članom udruge Stipom Pilićem, profesorom povijesti, radila je na istraživačkom projektu o ratnim zločinima počinjenim nad hrvatskim građanima u posljednjim mjesecima Drugoga svjetskog rata i u prvom poslijeratnom razdoblju, koji je za potrebe Državnog odvjetništva RH organizirao Hrvatski državni arhiv (HDA). Rezultati tih istraživanja objedinjeni su u 11 veoma opširnih elaborata, bazi podataka u Accessu, te zasebnim izvješćima za Ministarstvo kulture, PU Zagrebačku i DORH, a danas su dostupni Ministarstvu za hrvatske branitelje. O zločinima počinjenima na Kočevskom rogu svjedočila je na Županijskom sudu u Zagrebu u istražnom postupku protiv optuženog Sime Dubajića. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na konferencijama u Velikoj Britaniji i Portugalu, a izlagala je i hrvatskim iseljenicima u Švicarskoj i Kanadi te studentima i posjetiteljima na sveučilištima u Torontu i Waterloo (Kanada). Nije član niti jedne druge hrvatske udruge niti političke stranke. U drugoj polovici 1990-ih bila je aktivna pripadnica Torcide i u tom razdoblju zabilježila gotovo 80 gostovanja. Godine 2014. na University of Warwick organizirala je kulturni događaj na kojemu je predstavljena Hrvatska te hrvatska povijest, kultura i običaji. Amaterski se bavi astronomijom, a motivirana vlastitim invaliditetom također pomaže različite udruge za školovanje pasa vodiča za slijepe i gluhe osobe. Trenira Krav Magu i Wing Chun.


Stipo Pilić, prof. povijesti (dopredsjednik)

Suosnivač HDP “Dr. Rudolf Horvat” Stipo Pilić je bio polaznik studija povijesti i geografije na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu na kojemu je diplomirao 1984. godine. Poslije završenog studija regulira vojnu obvezu, a 1985. se zapošljava u osnovnoj školi u gradu Rabu na istoimenom otoku. U veljači 1986. zapošljava se u osnovnoj školi kralja Tomislava (tada Bratstvo – jedinstvo) u Zagrebu, gdje i danas radi. Odgojio je brojne generacije učenika na Trešnjevki, a tijekom rada je sudjelovao na gotovo svim županijskim i dva državna natjecanja iz geografije i povijesti.

Tijekom stvaranja Republike Hrvatske 1990. aktivno radi na obrani države u nastajanju, radeći i prateći stvaranje hrvatskih obrambenih snaga. Tijekom ljeta 1991. pomaže u radu policijskih i vojnih postrojbi, a ujesen te godine uključuje se i službeno u postrojbe Narodne zaštite grada Zagreba. Od prosinca 1991. do veljače 1992. pripadnik je 101. brigade Zbora narodne garde (Črnomerec), a od veljače do listopada te godine pripadnik je 124. Vukovarske brigade. Kao hrvatski bojovnik prošao je cijelu bojišnicu u Istočnoj Hrvatskoj – Operativna grupa Osijek i Vukovar – Vinkovci. Poslije demobilizacije određeno vrijeme tijekom 1993. i 1994. radi na zbrinjavanju prognanika iz Bosne i Hercegovine. U kolovozu 1995. sudjeluje u Vojno-redarstvenoj operaciji Oluja na Banovini, u području između Petrinje, Gline i Topuskog. Poslije toga posvetio se obitelji i izgradnji doma.

Godine 2005. vraća se povijesnim istraživanjima i u skladu s tim istražuje Domovinski rat, posebno sporna područja: Istočna Hrvatska, Banovina, Kordun, Lika, Dalmacija, Bosna, Hercegovina. Tijekom tih istraživanja upoznaje se s kolegicom Blankom Matković, koja se tada  bavila temama iz Drugoga svjetskog rata i poraća i to s naglaskom na prešućene žrtve toga rata. U ožujku 2008. zajedno osnivaju udrugu Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” u cilju prezentiranja raznih radova s povijesnom tematikom. U udruzi je dugi niz godina obnašao dužnost tajnika, a od početka 2018. obnaša dužnost dopredsjednika.

Od 2008. do 2011. zajedno s Blankom Matković radi na spomenutom projektu Hrvatskoga državnog arhiva i DORH-a. Od 2009. do danas objavio je nekoliko znanstvenih članaka i knjiga, u suautorstvu i samostalno. Među njegovim prvim radovima bila je knjiga o žrtvama Drugoga svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata na području župa oko Jajca. Osim toga, zajedno s Blankom Matković priredio je veći dio dokumenata koji je objavljen u zbirci dokumenata Hrvatskog instituta za povijest Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944. 46., Dokumenti Dalmacija. Među znanstvenim radovima koji su izazvali najveću pozornost znanstvene i pučke javnosti bio je onaj u koautorstvu s Blankom Matković koji je pod naslovom Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima objavljen u Radovima Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a u Zadru u broju 56. Recenzent je i pisac predgovora i pogovora nekoliko knjiga te član Uredničkoga vijeća časopisa Zbornik Janković koji izlazi u Daruvaru.

Istupao je u javnosti u gotovo svim medijima, od manjih web portala do Večernjeg lista i tjednika Globus. Dugi niz godina istražuje zbivanja, osobito stradanja žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraću. Sudjelovao je u istraživanju grobišta žrtava poslijeratnih komunističkih likvidacija u Zagrebu, Maclju i ostalim mjestima Križnoga puta. Trenutačno završava knjigu o prvom šefu Obavještajne službe NDH-a Vladimiru Singeru, a također je koautor knjige Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, Geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu  koju je napisao zajedno s Blankom Matković.


Miljenko Klarić, dipl. ing. (tajnik)

Dipl. ing. Miljenko Klarić diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, umirovljenik od 2011. godine. Tokom radnog vijeka radio je u zemlji i inozemstvu za nekoliko hrvatskih i inozemnih kompanija kao voditelj izgradnje industrijskih i infrastrukturnih objekata. Zanima se za hrvatsku povijest i povijest svijeta posebno s aspekta prostora, resursa i organizacije. Radi na prostornim prikazima povijesnih događaja i lokacija u programima Google Earth i Google Maps. Za potrebe Hrvatske družbe povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” izradio je pregled lokacija masovnih zločina u Domovinskom ratu i prikaz grobišta i Križnog puta nakon Drugog svjetskog rata.


Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat