STATUT

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŽBE

Članak 8.

Družba je osnovana u cilju:

 • proučavanja povijesti hrvatskoga naroda i oživljavanja uspomena na slavne i važne događaje iz hrvatske prošlosti te na znamenite i zaslužne Hrvate, kao i ukazivanja na hrvatski doprinos europskoj i svjetskoj baštini;
 • popularizacije povijesti kao znanosti kroz upoznavanja što širih slojeva društva o svim povijesnim temama, napose temama XX. st.;
 • isticanja vrijednosti tema vezanih uz hrvatsku državnu povijest XIX. i XX. st.;
 • utvrđivanja jasnih i neoborivih povijesnih činjenica;
 • isticanja uloge i značenje povijesti u društvu, kulturi, naobrazbi i kao značajne sastavnice u interdisciplinarnim istraživanjima;
 • naglašavanja važnosti povijesti za cijelo društvo;
 • njegovanja hrvatskih narodnih običaja, kulture i povijesti te promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta;
 • razvijanja veza i suradnje s hrvatskim iseljeništvom i srodnim organizacijama u Domovini;
 • zalaganja za poštivanje slobode istraživanja i temeljnih ljudskih prava i sloboda, te sukladno tomu i prava na slobodu svjetonazora, uvjerenja, izražavanja i legalnog javnog djelovanja, uz osudu bilo kakvog nasilja, diskriminacije, rasizma, kao i režima koji su u svojoj naravi bili (ili ostali) nasilni, autokratski ili totalitarni.

Članak 9.

Djelatnosti Družbe su:

 • znanstveno-istraživačka djelatnost na svim temama iz hrvatske državne povijesti s naglaskom na povijest XIX. i XX. st.;
 • izrada baze podataka o stradanju hrvatskog naroda kroz XX. stoljeće;
 • istraživanje zločina počinjenih nad hrvatskim narodom;
 • prikupljanje dokumentacije i svjedočanstava;
 • podupiranje dostojnog obilježavanja već poznatih kao i istraživanje dosad nepoznatih stratišta hrvatskog naroda;
 • publiciranje radova članova;
 • provedba naobrazbe na svim gore navedenim temama;
 • prikazi znanstveno-istraživačke djelatnosti kroz obrazovne, znanstvene i državne ustanove, te kroz sredstva javnoga priopćavanja;
 • priređivanje raznih vrsta skupova: simpoziji, seminari, predavanja, prikazi knjiga i filmova i slično iz područja svoje djelatnosti;
 • suradnja s ostalim udrugama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama u zemlji i izvan nje;
 • priređivanje, provođenje i sudjelovanje na projektima iz područja znanosti, naobrazbe, kulture i drugih društvenih djelatnosti;
 • davanje stručnih mišljenja, savjeta i javnih priopćenja;
 • izdavanje časopisa, biltena i drugih tiskanih publikacija, te audio, video i drugih multimedijalnih sadržaja iz područja djelatnosti Družbe sukladno posebnim propisima;
 • potpora potrebitim članovima i drugim pojedincima.

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat