IZVORI


REPUBLIKA HRVATSKA


ARHIVIDSC00027


 1. Hrvatski državni arhiv
 2. Državni arhiv u Bjelovaru
 3. Državni arhiv u Dubrovniku
 4. Državni arhiv u Gospiću
 5. Državni arhiv u KarlovcuDSC00056
 6. Državni arhiv za Međimurje
 7. Državni arhiv u Križevcima
 8. Državni arhiv u Osijeku
 9. Državni arhiv u Pazinu
 10. Državni arhiv u Rijeci
 11. Državni arhiv u Sisku
 12. Državni arhiv u Slavonskom Brodu
 13. Državni arhiv u Splitu
 14. Državni arhiv u Šibeniku
 15. Državni arhiv u Varaždinu
 16. Državni arhiv u Virovitici
 17. Državni arhiv u Vukovaru
 18. Državni arhiv u Zagrebu
 19. Državni arhiv u Zadru
 20. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
 21. Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu
 22. Državni arhiv u Vukovaru – Arhivski sabirni centar u Vinkovcima
 23. Državni arhiv u Slavonskom Brodu – Odjel u Novoj Gradiški
 24. Državni arhiv u Varaždinu – Arhivski sabirni centar u Koprivnici
 25. Državni arhiv u Varaždinu – Arhivski sabirni centar u Krapini
 26. Državni arhiv u Dubrovniku – Sabirni arhivski centar Metković-Opuzen-Ploče
 27. Državni arhiv u Rijeci – Arhivski sabirni centar u Senju
 28. Državni arhiv u Sisku – Arhivski sabirni centar u Petrinji

 

MUZEJIslika


 1. Hrvatski povijesni muzej
 2. Javna ustanova Spomen područje Jasenovac
 3. Muzej Cetinske krajine – Sinj
 4. Povijesni i pomorski muzej Istre
 5. Gradski muzej Bjelovar
 6. Gradski muzej Požega
 7. Gradski muzej Vinkovci
 8. Gradski muzej Vukovar
 9. Muzej Slavonije Osijek
 10. Narodni muzej Labina
 11. Zavičajni muzej Stjepan Gruber – Županja
 12. Hrvatski športski muzej
 13. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja – Rijeka

 

OSTALE INSTITUCIJEknjige


 1. Sveučilišna knjižnica u Splitu
 2. Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 3. Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Zadru
 4. Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb
 5. Knjižnica Pravnog fakulteta u Zagrebu
 6. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine – Zagreb
 7. Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Sisku

 

REPUBLIKA SLOVENIJAhudajama


ARHIVI I MUZEJI


 1. Arhiv Republike Slovenije
 2. Zgodovinski arhiv Celje
 3. Zgodovinski arhiv Ljubljana
 4. Pokrajinski arhiv u Mariboru
 5. Muzej novejše zgodovine Celje
 6. Muzej novejše zgodovine Slovenije
 7. Koroški pokrajinski muzejNational Archives, London

 

OSTALI ARHIVI


 1. The National Archives – London
 2. Arhiv Republike Srpske, Banja Luka

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat