RADOVI


KNJIGE


Pilić. S., Matković B. (2021), Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, Geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matković B., Topić R. (pr.) (2019) Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matković B., Štimac S. (pr.), Vuković. M., Andabak I. (suradnici)  (2018.) Vrgorska krajina, Makarsko primorje i neretvanski kraj u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1965.), Likvidacije i progoni, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matkovic B. (2017.) Croatia and Slovenia at the end and after the Second World War (1944-1945), Mass crimes and human rights violations committed by the communist regime, BrownWalker Press, USA.

Matković B. (2017.) Imotska krajina u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1957.), Likvidacije i progoni, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”

Matković B. (2017.) Split i Srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” i Kulturno društvo Trilj.

Matković B, Dukić J. (2011.) Dugopoljski žrtvoslov, Općina Dugopolje, Dugopolje.

Matković B., Pažanin I. (2011.) Zločini i terori u Dalmaciji 1943.-1948. Počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e, Dokumenti, objavljeno na Internetu.

Geiger V., Rupić M., Matković B., Pilić S. et. al (2011.) Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, Dokumenti, Dalmacija, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod.

Tubanović I., Pilić S., Aščić I., Blažević M., Crnoja M., Žunić Z., Bungić B. (2009.), Žrtve Drugoga svjetskoga rata, poraća i Domovinskog rata na području župa Dobretići, Jajce, Korićani, Ključ, Liskovica, Podmilačje i Varacar Vakuf – Mrkonjić Grad , Nova Bila

 

 

ZNANSTVENI RADOVI

(the majority of our papers include summaries in English)


Matković B. (2023.) Poslijeratna komunistička represija i križari na hercegovačkom prostoru: djelovanje skupine Ivana Milasa na području Čapljine i Čitluka, Pilar: časopis za društvene i humanističke studije, Vol. 18, No. 33 (1), str. 37-56.

Matković B. (2023.) Poslijeratni protukomunistički otpor: Djelovanje „bande“ duvanjskog križara Mirka Kapulice na prostoru Cetinske krajine kroz arhiv Opunomoćstva UDB-e za kotar Sinj, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Vol. 65, str. 355-403.

Matković B. (2023.) Židovska bogoštovna općina u Dubrovniku kroz dokumente UDB-e iz Državnog arhiva u Splitu (1945.-1958.), izvorni znanstveni rad, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, No. 61, str. 225-251.

Matković B. (2023.) Poslijeratna komunistička represija i križari na neretvanskom prostoru: Djelovanje Milasove skupine kroz dokumente UDB-e i Narodne milicije (1), izvorni znanstveni rad, Kroatologija, Vol. 14, No. 1, str. 295 – 318.

Matković B. (2023.) Zaboravljena povijest grada Splita i njegove okolice, Križarska organizacija srednje Dalmacije kroz UDB-in dosje Zlate Radović, izvorni znanstveni rad, Tusculum: časopis za solinske teme, Vol. 15, No. 1, str. 125-141.

Matković B. (2023.) Hrvatska revolucionarna mladež u dosjeu Janoša Vitta (1959.), Hrvatska obzorja, Časopis Ogranka Matice hrvatske u Splitu, Br. 7, str. 49-54.

Matković B. (2023.) Poslijeratni protukomunistički otpor u Gradu Splitu i okolici (1945.-1947.), Izlaganje s tribine „Hrvatsko srce“ – U spomen na hrvatske velikane /povodom 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića te 150 godina rođenja dr. Rudolfa Horvata i Antuna Gustava Matoša/, Split, Nadbiskupsko sjemenište, 18.4.2023., Hrvatska obzorja, Časopis Ogranka Matice hrvatske u Splitu, Br. 7, str. 17-25.

Matković B. (2022.) Komunistička represija u Splitu (1945.-1948.): Slučaj fra Petra Turkalja, izvorni znanstveni rad, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, Odsjek za povijest Sveučilišta u Zadru, Vol. 9, str. 91-122.

Matković B. (2022.) Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu, Izlaganje s predstavljanja knjige, Hrvatska obzorja, Časopis Ogranka Matice hrvatske u Splitu, Br. 6, str. 23-47.

Pilić S. (2020.) Antun Dubravko Jelčić – tužna i teška prijelomnica u odrastanju četrnaestogodišnjega dječaka, Politički zatvorenik, glasilo Hrvatskog društva političkih zatvorenika (HDPZ), godina XXX – travanj, svibanj, lipanj 2020, br. 283, str. 54-56.

Pilić S. (2019.) Virovitička hrvatska nacionalna omladina između dva svjetska rata do pristupa Ustaškoj mladeži 1941., pregledni rad, Zbornik Janković, Daruvar – Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, br. 4, str. 186.-248,

Matković B. (2018.) Iz povijesti solinskoga područja u Drugom svjetskom ratu i poraću: Hrvatska seljačka stranka kroz dosje Joze Bulja (1945. – 1961.), stručni rad, Tusculum: časopis za solinske teme, Vol. 11, No. 1, str. 207-231.

Matković B. (2017.) Prilog poznavanju grada Splita i okolice u poratnom razdoblju (1946.-1947.): nepoznati detalji iz dosjea Frane Tente, izvorni znanstveni rad, Tusculum: časopis za solinske teme, Vol. 10, No. 1, str. 145-159.

Coutto T., Matković B. (2016.) Euroscepticism in Old and New Member States: The Role of the Media in the United Kingdom and Croatia, Ideas on Europe, EU & Democracy.

Matković B. (2016.) Razoružavanje Irske republikanske armije i rasplamsavanje aktivnosti disidentskih republikanskih organizacija (2000.-2015.), stručni rad, Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo i Naklada Jesenski i Turk, Zagreb Vol. 18, Br. 2 (36), str. 98-115.

Pilić S. (2016.) Doseljavanje, razvoj, stradanje i nestajanje Židova i njihove najstarije obitelji iz   Daruvara – Obitelj Gross u žrvnju dvaju totalitarizama, Zbornik Janković, Daruvar –  Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, str. 123-148.

Matković B. (2015.) Pregled dalmatinskog kroničarstva u 13. i 14. stoljećuHrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (263), str. 44-58.

Matković B. (2015.) Prilog poznavanju povijesti grada Splita u Drugom svjetskom ratu: Likvidacija Vojka Krstulovića – Švore, Hrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (262), str. 108-122.

Pilić S. (2015.) Dr. Alfred Sindik – život i rad prvog specijalista epidemiologa Hrvatske sredinom 1. stoljećaActa medico-historica Adriatica, Zagreb, Vol. 13, (Suplement 1), str. 63-78.

Pilić S. (2014.) Jasenovačka Posavina između dva svjetska rata, Tkalčić, 18, str. 101- 183.

Pilić S., Matković B. (2014.) Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 56, str. 323-408.

Matković B. (2013.) Anglo-američka bombardiranja Trogira 1944. , Vartal, Matica hrvatska Trogir, No. 1-2, str. 99-108.

Matković B. (2013.) Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj – rujan 1945.), prethodno priopćenje, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, No. 51, str. 675-728.

Matković B. (2013.) Pravni položaj vjerskih zajednica u Kraljevini Jugoslaviji i političko-društveni kontekst konkordata sa Svetom Stolicom, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No. 38, str. 107-145.

Matković B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century,  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon, 11-12 November 2013.

Matković B. (2013.), Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanove nove vlasti, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 55, str. 174-203.

Pilić S. (2013.) Korićani u Drugom svjetskom ratu – prešućena stradanja, zločini, žrtve i počinitelji, Bosna Franciscana, god. XXI, br. 39, str. 77-134.

Matković B. (2012.) Kninska operacija i ratni zločini 8. dalmatinskog korpusa, izvorni znanstveni rad, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, No.24, str. 245-293.

Matković B. (2012.) Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu, pregledni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.54, str. 273-303.

Pilić S., Matković B. (2012.) Bitka za Odžak: Rat je završio dvadeset dana kasnije, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.37, str. 109-138.

Matković B. (2012.) Poslijeratni komunistički zločini i grobišta u istočnoj Hercegovini, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 9, str. 197-221.

Matković B. (2011.) Odvođenja i likvidacije ranjenih pripadnika Hrvatskih oružanih snaga (HOS) iz zagrebačkih bolnica u svibnju i lipnju 1945., izvorni znanstveni rad, Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, No. 54, str. 179-214.

Matković B. (2011.) Zločini bataljuna „Josip Jurčević“ u Vrgorcu 15. lipnja 1942., Glasnik Vrgorske Krajine, No. 22,  svibanj 2011. i Politički zatvorenik, No. 234 (rujan 2011.), No. 235 (listopad 2011.), No. 236 (studeni 2011.) i No. 237 (prosinac 2011.).

Matković B. (2011.) Zločini postrojba 8. dalmatinskog korpusa NOVJ u Hercegovini početkom 1945. godine, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 7, str. 288-331.

Pilić S., Matković B. (2011.) Borbe za Travnik u listopadu 1944., Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.35, str. 133-172.

 

FELJTONI 


MR. SC. BLANKA MATKOVIĆ, DR. SC. M. KOIĆ I DR. SC. NIKOLA BANIĆ

Hrvatski tjednik

 1. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (1), 15.12.2016.
 2. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (2), 22.12.2016.
 3. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (3), 29.12.2016.
 4. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (4), 5.1.2017.

 

NOVINSKI TEKSTOVI


STIPO PILIĆ

Glas Pougarja (Zavičajni klub “Pougarje”)

 1. Posjetite izložbu Veličanstveni Vraniczanyjevi, god. XV., br. 15., lipanj 2016., str. 8
 2. Pougarje i Turci Osmanlije, XIV., br. 12., prosinac 2015., str. 20-21
 3. Turski defter iz 1604. kao povijesni izvor o nastanku sela Milaševci u Pougarju,  god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 28-29 (u koautorstvu sa Stipom Lovrićem)
 4. Moje selo Gornji Orašac, selo između gnijezda sokolova, god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 12- 14
 5. Srednjovjekovni ostaci života, god. XIV., br. 11., srpanj 2015., str. 20- 21
 6. I dođoše Hrvati, XIV., br. 10., ožujak 2015., str. 20- 21
 7. Pougarje između antike i srednjeg vijeka, god. XIII., br. 9., prosinac 2014., str. 20- 21
 8. Pougarje u antičko doba, XIII., br. 8., rujan 2014., str. 20- 21
 9. Pougarje u prapovijesno doba, XIII., br. 7., lipanj 2014., str. 21
 10. Okvir za jednu do sada nepisanu i nenapisanu povijest, god. XII., br. 5., prosinac 2013., str. 19

Napomena: veći broj tekstova dr. Blanke Matković je objavljen u Hrvatskom tjedniku.

PREDSTAVLJANJA, PREDAVANJA I KONFERENCIJE 


Matković B. (2023.) The pit of Jazovka (Croatia): A killing and a burial site of the POWs and the Zagreb hospital staff murdered by the Yugoslav communists during and at the end of the Second World War (1943-1945), Međunarodna konferencija “Archaeology of Conflicts”, University of Hradec Králové, Department of Archaeology & Museum of eastern Bohemia in Hradec Králové, Mjesto održavanja: Hradec Kralove (Češka), 12.-14.9.2023.

Matković B. (2023.) Politics of war commemoration in Croatia: From the on-going historical debates to the impact of the recent wars in the 1990s and current political influences, Međunarodna konferencija “Commemorating the Second World War in the ‘young 21st century’”, Organisers: Institute for the Public Understanding of the Past, University of York, and the Chair of Modern and Contemporary History, University of Bonn, Mjesto održavanja: York (UK), 21.-22.7.2023.

Štokić D. (2023.) Domovinski rat u Požeštini – Crtice o nekoliko manje poznatih događaja, Tribina “Hrvatsko srce” – U spomen na hrvatske velikane (povodom 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića te 150 godina rođenja dr. Rudolfa Horvata i Antuna Gustava Matoša), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”, Mjesto održavanja: Osijek, 20.4.2023.

Pilić S. (2023.) Velikosrpska represija između dva svjetska rata kroz knjigu “Hrvatska na mučilištu” Rudolfa Horvata, Tribina “Hrvatsko srce” – U spomen na hrvatske velikane (povodom 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića te 150 godina rođenja dr. Rudolfa Horvata i Antuna Gustava Matoša), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”, Mjesto održavanja: Zagreb, 19.4.2023.

Matković B. (2023.) Poslijeratni protukomunisticki otpor u gradu Splitu i okolici (1945.-1947.), Tribina “Hrvatsko srce” – U spomen na hrvatske velikane (povodom 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića te 150 godina rođenja dr. Rudolfa Horvata i Antuna Gustava Matoša), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”, Mjesto održavanja: Split, 18.4.2023.

Matković B. (2023.) Križari na neretvanskom prostoru (1945.-1946.): Skupina Ivana Milasa, Tribina “Hrvatsko srce” – U spomen na hrvatske velikane (povodom 200 godina rođenja dr. Ante Starčevića te 150 godina rođenja dr. Rudolfa Horvata i Antuna Gustava Matoša), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”, Mjesto održavanja: Metković, 17.4.2023.

Matković B. (2023.) Croatia at the crossroads between the new democracy and the communist past: the challenges in locating, investigating and memorialising the burial sites, Međunarodna konferencija „Necropolis of Communist Terror“, Mjesto održavanja: Tallinn (Estonija), 9.-10.2.2023.

Matković B. (2022.) Likvidacije na Kočevskom Rogu: Uloga 11. dalmatinske brigade kroz arhivske izvore, novinske tekstove i svjedočanstva, Znanstveni skup „Važnost europskog sjećanja na europsku budućnost: Komunistički zločini“,  Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Mjesto održavanja: Zagreb, 22.6.2022.

Štokić D. (2022.) Prikrivena grobišta Požeštine, Znanstveni skup „Važnost europskog sjećanja na europsku budućnost: Komunistički zločini“,  Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Mjesto održavanja: Zagreb, 22.6.2022.

Matković B. (2019.) Unreachable Dream: A ‘Normal Life’ is the One Before the War, Department of Politics and International Studies, University of Warwick, 5th Annual Research Conference, Mjesto održavanja: Coventry (UK), 2.7.2019.

Matković B. (2018.) From Combatants to Civilians: The Role of Croatian Defenders in Post-Conflict Croatia (1995-2017), Warwick IPC, Warwick SU, Mjesto održavanja: Coventry (UK), 21.6.2018.

Matković B. (2018.) Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac, Hrvatski dom Zrinski, Mjesto održavanja:  Luzern (Švicarska), 17.6.2018.

Matković B. (2018.) Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac, Dom NK Croatia, Mjesto održavanja: Zurich (Švicarska), 16.6.2018.

Emerging from Communism, How various Eastern European countries liberated themselves from communism (panel), speakers: Robert Austin, Blanka Matkovic, Matthew Light and Crina Bud, University of Toronto, Mjesto održavanja:  Toronto (Kanada), 16.3.2018.

Matković B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), Croatian Martyrs Parish, Mjesto održavanja: Mississauga (Kanada), 16.3.2018. (predavanje za mlade)

Matković B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), University of Toronto, Mjesto održavanja: Toronto (Kanada), 15.3.2018.

Matković B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), University of Waterloo, Mjesto održavanja:  Waterloo (Kanada), 13.3.2018.

Matković B. (2018.) Komunistički ratni i poslijeratni zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac (predavanje), hrvatske župe u Hamiltonu, Mississaugi, Norvalu and Oakvillu, Mjesto održavanja:  Hamilton / MIssissauga / Norval / Oakvile (Kanada), 9.-11.3.2018.

Matković B., Vuković M. (2017.) Prezentacija s predstavljanja naših izdanja u listopadu 2017.

Andabak I. (2017.) S predstavljanja naših izdanja u listopadu 2017.

Matković B. (2017.) S predstavljanja knjige “Split i srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije”

Matković B. (2017.) Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine, Hrvatska katolička misija, Mjesto održavanja: Bern (Švicarska), 11.3.2017.

Pilić S. (2014.) Dokumenti o atentatu na atentatore u Sarajevu, Znanstveni skup 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji

Matković B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon, Mjesto održavanja: Lisabon (Portugal), 11-12.11.2013.

Matković B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: Methodological Issues, History Postgraduate Conference, University of Warwick, Mjesto održavanja: Coventry (UK), 30.5.2013.

Matković B. (2013.) Croatian diaspora in Latin America: The example of successful integration of the national minority and its links with the homeland, Narratives of Migration and Exile, King’s College London, Mjesto održavanja: London (UK), 22.2.2013.

Dukić J., Matković B. (2011.) Problematika istraživanja demografskih gubitaka u Drugome svjetskom ratu i poraću na primjeru Dugopolja, Stručni skup „Demografski i gospodarski trenutak EU i Republike Hrvatske“, Međužupanijsko savjetovanje učitelja i nastavnika geografije u OŠ i SŠ Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Mjesto održavanja: Split, 1. srpnja 2011.


Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat