RADOVI


KNJIGE


Pilić. S., Matković B. (2021), Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, Geostrateška točka velikosrpske politike i propagandni pokretač njezina širenja prema zapadu, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matković B., Topić R. (pr.) (2019) Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.), Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matković B., Štimac S. (pr.), Vuković. M., Andabak I. (suradnici)  (2018.) Vrgorska krajina, Makarsko primorje i neretvanski kraj u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1965.), Likvidacije i progoni, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”.

Matkovic B. (2017.) Croatia and Slovenia at the end and after the Second World War (1944-1945), Mass crimes and human rights violations committed by the communist regime, BrownWalker Press, USA.

Matković B. (2017.) Imotska krajina u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1957.), Likvidacije i progoni, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat”

Matković B. (2017.) Split i Srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” i Kulturno društvo Trilj.

Matković B, Dukić J. (2011.) Dugopoljski žrtvoslov, Općina Dugopolje, Dugopolje.

Matković B., Pažanin I. (2011.) Zločini i terori u Dalmaciji 1943.-1948. Počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e, Dokumenti, objavljeno na Internetu.

Geiger V., Rupić M., Matković B., Pilić S. et. al (2011.) Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, Dokumenti, Dalmacija, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod.

Tubanović I., Pilić S., Aščić I., Blažević M., Crnoja M., Žunić Z., Bungić B. (2009.), Žrtve Drugoga svjetskoga rata, poraća i Domovinskog rata na području župa Dobretići, Jajce, Korićani, Ključ, Liskovica, Podmilačje i Varacar Vakuf – Mrkonjić Grad , Nova Bila

 

 

ZNANSTVENI RADOVI


Matković B. (2018.) Iz povijesti solinskoga područja u Drugom svjetskom ratu i poraću: Hrvatska seljačka stranka kroz dosje Joze Bulja (1945. – 1961.), stručni rad, Tusculum: časopis za solinske teme, Vol. 11, No. 1, str. 207-231.

Matković B. (2017.) Prilog poznavanju grada Splita i okolice u poratnom razdoblju (1946.-1947.): nepoznati detalji iz dosjea Frane Tente, izvorni znanstveni rad, Tusculum: časopis za solinske teme, Vol. 10, No. 1, str. 145-159.Polemos, 36,

Matković B. (2016.) Razoružavanje Irske republikanske armije i rasplamsavanje aktivnosti disidentskih republikanskih organizacija (2000.-2015.), stručni rad, Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo i Naklada Jesenski i Turk, Zagreb Vol. 18, Br. 2(36), str. 98-115.

Pilić S. (2016.) Doseljavanje, razvoj, stradanje i nestajanje Židova i njihove najstarije obitelji iz   Daruvara – Obitelj Gross u žrvnju dvaju totalitarizama, Zbornik Janković, Daruvar –  Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, str. 123-148.

Matković B. (2015.) Pregled dalmatinskog kroničarstva u 13. i 14. stoljeću,  Hrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (263), str. 44-58.

Matković B. (2015.) Prilog poznavanju povijesti grada Splita u Drugom svjetskom ratu: Likvidacija Vojka Krstulovića – Švore, Hrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (262), str. 108-122.

Pilić S. (2015.) Dr. Alfred Sindik – život i rad prvog specijalista epidemiologa Hrvatske sredinom 1. stoljeća, Acta medico-historica Adriatica, Zagreb, Vol. 13, (Suplement 1), str. 63-78.

Pilić S. (2014.) Jasenovačka Posavina između dva svjetska rata, Tkalčić, 18, str. 101- 183.

Pilić S., Matković B. (2014.) Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 56, str. 323-408.Anali

Matković B. (2013.) Anglo-američka bombardiranja Trogira 1944. , Vartal, Matica hrvatska Trogir, No. 1-2, str. 99-108.

Matković B. (2013.) Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj – rujan 1945.), prethodno priopćenje, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, No. 51, str. 675-728.

9191Matković B. (2013.) Pravni položaj vjerskih zajednica u Kraljevini Jugoslaviji i političko-društveni kontekst konkordata sa Svetom Stolicom, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No. 38, str. 107-145.

Matković B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century,  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon, 11-12 November 2013.7605

Matković B. (2013.), Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanove nove vlasti, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 55, str. 174-203.

Pilić S. (2013.) Korićani u Drugom svjetskom ratu – prešućena stradanja, zločini, žrtve i počinitelji, Bosna Franciscana, god. XXI, br. 39, str. 77-134.

Arhivski vjesnik, 2010Matković B. (2012.) Kninska operacija i ratni zločini 8. dalmatinskog korpusa, izvorni znanstveni rad, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, No.24, str. 245-293.

Matković B. (2012.) Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu, pregledni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.54, str. 273-303.

HUM, časopis filozofskg fakulteta u mostaru,Pilić S., Matković B. (2012.) Bitka za Odžak: Rat je završio dvadeset dana kasnije, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.37, str. 109-138. (vidi napomenu)

Matković B. (2012.) Poslijeratni komunistički zločini i grobišta u istočnoj Hercegovini, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 9, str. 197-221.

Matković B. (2011.) Odvođenja i likvidacije ranjenih pripadnika Hrvatskih oružanih snaga (HOS) iz zagrebačkih bolnica u svibnju i lipnju 1945., izvorni znanstveni rad, Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, No. 54, str. 179-214.

Matković B. (2011.) Zločini bataljuna „Josip Jurčević“ u Vrgorcu 15. lipnja 1942., Glasnik Vrgorske Krajine, No. 22,  svibanj 2011. i Politički zatvorenik, No. 234 (rujan 2011.), No. 235 (listopad 2011.), No. 236 (studeni 2011.) i No. 237 (prosinac 2011.).

Matković B. (2011.) Zločini postrojba 8. dalmatinskog korpusa NOVJ u Hercegovini početkom 1945. godine, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 7, str. 288-331.

Pilić S., Matković B. (2011.) Borbe za Travnik u listopadu 1944., Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.35, str. 133-172.

Pavić I. (2010.) Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik 2005/2010, str. 287-317

Pavić I. (2007.) Feinware: Becher und Faltenbecher des 2. und 3. Jahrhunderts von Wien 1, Michaelerplatz – Grabungen 1990/1991, Fundort Wien 10, 2007,  str. 134-193.

Pavić I. (2006.) Kristina Adler-Wölfl, Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Carnuntum, Prikaz/recenzija, Wien 2004, u: Obavijesti HAD-a 2, str. 166-170

Pavić I. (2006.) Untersuchungen zu Liturgie und Ritus im spätantiken Salona: Ambone und Fußwaschbecken, u: M. Altripp/Claudia Nauerth (Hrsg.), Architektur und Liturgie: Akten des Kolloquiums vom 25. bis 27. Juli 2003 in Greifswald, Wiesbaden 2006, str. 39-51 + Taf. 3-4.

Pavić I. (2006.) Prilog u: Michaelerplatz. Die archäologischen Ausgrabungen, Wien Archäologisch Band 1, Wien

Pavić I. (2005.) Prilog u: Donat/S. Sakl-Oberthaler/H- Sedlmayer u.a., Die Werkstätten der canabae legionis von Vindobona. Befunde und Funde der Grabungen Wien 1. Michaelerplatz (1990/1991) – Teil 1, Fundort Wien 6, 2003, 4-57 i isto, Teil 2, Fundort Wien 8, 2005, str. 24-90.

Pavić I. (2004.) Zum Formenspektrum der Pannonischen Glanztonware von Michaelerplatz, Fundort Wien 7, str. 118-166

Chinelli R., Donat P., Pavić I. (2004.) Importazioni dall´Italia ed elementi di tradizione italica nella cera-mica romana rinvenuta a Vienna (Austria), con particolare riferimento agli scavi urbani effettuati nel Michaelerplatz (1990/1991), in: Rei Cretariae Romanae Fautores, Acta, 2002/2004, str. 191-200

Pavić I. (2003.) Prilog u: Donat u.a., Von einem biedermeierzeitlichen Malerwerkplatz zu den möglichen Hinterlassenschaften einer römischen Keramikwerkstatt am Wiener Michaelerplatz (?). Funde der Grabungen Wien 1, Michaelerplatz (1990/1991), Fundort Wien 2003, str. 68-94

Pavić I. (2001.) Maske-Altar-Reliefkeramik: Ihre Fundsituation am Wiener Michaelerplatz, Fundort Wien 2001, str. 18-19

Pavić I., Sauer R. (2001.) Das römische Altärchen von Michaelerplatz in Wien, Fundort Wien 4, 2001, str. 20-28

Pavić I. (2000.) Die Pfeilerbasilika in Dubrovnik: Spätantiker oder mittelalterlicher Bau, Arheološki Vestnik 51, str. 205-223

Pavić I. (1998.) Archäologisch bezeugte Konsignatorien, u: Acta XIII. Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae, Split/Poreč 1994/1998, str. 621-631

 

FELJTONI 


MR. SC. BLANKA MATKOVIĆ, DR. SC. M. KOIĆ I DR. SC. NIKOLA BANIĆ

Hrvatski tjednik

 1. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (1), 15.12.2016.
 2. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (2), 22.12.2016.
 3. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (3), 29.12.2016.
 4. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (4), 5.1.2017.

 

NOVINSKI TEKSTOVI


STIPO PILIĆ

Glas Pougarja (Zavičajni klub “Pougarje”)

 1. Posjetite izložbu Veličanstveni Vraniczanyjevi, god. XV., br. 15., lipanj 2016., str. 8
 2. Pougarje i Turci Osmanlije, XIV., br. 12., prosinac 2015., str. 20-21
 3. Turski defter iz 1604. kao povijesni izvor o nastanku sela Milaševci u Pougarju,  god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 28-29 (u koautorstvu sa Stipom Lovrićem)
 4. Moje selo Gornji Orašac, selo između gnijezda sokolova, god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 12- 14
 5. Srednjovjekovni ostaci života, god. XIV., br. 11., srpanj 2015., str. 20- 21
 6. I dođoše Hrvati, XIV., br. 10., ožujak 2015., str. 20- 21
 7. Pougarje između antike i srednjeg vijeka, god. XIII., br. 9., prosinac 2014., str. 20- 21
 8. Pougarje u antičko doba, XIII., br. 8., rujan 2014., str. 20- 21
 9. Pougarje u prapovijesno doba, XIII., br. 7., lipanj 2014., str. 21
 10. Okvir za jednu do sada nepisanu i nenapisanu povijest, god. XII., br. 5., prosinac 2013., str. 19

 

PREDSTAVLJANJA, PREDAVANJA I KONFERENCIJE 


Matković B., Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac, Hrvatski dom Zrinski, Luzern, 17.6.2018.

Matković B., Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac, Dom NK Croatia, Zurich, 16.6.2018.

Emerging from Communism, How various Eastern European countries liberated themselves from communism (panel), speakers: Robert Austin, Blanka Matkovic, Matthew Light and Crina Bud, University of Toronto, Canada, 16 March 2018.

Matkovic B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), Croatian Martyrs Parish, Mississauga, Canada, 16 March 2018 (event for youth)

Matkovic B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), University of Toronto, Canada, 15 March 2018

Matkovic B. (2018.) Communist war and post-war crimes and human rights violations in Croatia (lecture), University of Waterloo, Canada, 13 March 2018

Matkovic B. (2018.) Komunistički ratni i poslijeratni zločini između ideologije i povijesne istine i logor Jasenovac (predavanje), hrvatske župe u Hamiltonu, Mississaugi, Norvalu and Oakvillu, Kanada 9.-11. ožujak 2018.

Matković B., Vuković M. (2017.) Prezentacija s predstavljanja naših izdanja u listopadu 2017.

Andabak I. (2017.) S predstavljanja naših izdanja u listopadu 2017.

Matković B. (2017.) S predstavljanja knjige “Split i srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije”

Matković, B. (2017.) Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine, Hrvatska katolička misija, Bern, 11.3.2017.

Pilić S. (2014.) Dokumenti o atentatu na atentatore u Sarajevu, Znanstveni skup 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji

Matković, B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon.

Matković, B. (2013.) Croatian diaspora in Latin America: The example of successful integration of the national minority and its links with the homeland, Narratives of Migration and Exile, King’s College London.

Matković, B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: Methodological Issues, History Postgraduate Conference, University of Warwick.

Dukić J., Matković B. (2011.) Problematika istraživanja demografskih gubitaka u Drugome svjetskom ratu i poraću na primjeru Dugopolja, Stručni skup „Demografski i gospodarski trenutak EU i Republike Hrvatske“, Međužupanijsko savjetovanje učitelja i nastavnika geografije u OŠ i SŠ Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split, 1. srpnja 2011.


Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat