KONTAKT


Email: info@croatiarediviva.com 

Facebook: CroatiaRediviva

Facebook grupa: Croatia Rediviva istraživački projekt

Twitter: @CroatiaRediviva

Linkedin: dr. sc. Blanka Matković

Academia.edu: Stipo Pilićdr. sc. Blanka Matković,  Drago Štokić

ResearchGate.net: dr. sc. Blanka Matković

University of Warwick: dr. sc. Blanka Matković

Sveučilište u Zagrebu: dr. sc. Roman Malarić

 

IMPRESSUM:

Web urednici:

dr. sc. Blanka Matković (admin)

Drago Štokić (admin)

Web stranica:

dr. sc. Blanka Matković (Web dizajn)

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat