O NAMA


“Ja, skoro prosjak, duh slobode širim,
Pa ma i nemô na svom grobu svijeću,
Ja neću, neću, neću da se smirim.
Ko svježi vjetar u sparinu pirim,
A kada umor svlada duše lijene,
Na otpor trubim ja trubač sa Seine!”

DOBRIŠA CESARIĆ

Samostalni istraživački projekt o manje poznatim događajima iz grb-pečathrvatske povijesti pokrenula je u proljeće 2006. Blanka Matković, a u jesen 2007. u radu joj se pridružio Stipo Pilić. Od tada su zajednički istraživali u svim arhivima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji, a od 2008. do 2011./2012. radili su na projektu Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu “Ratni zločini počinjeni nad hrvatskim građanima potkraj i neposredno nakon Drugog svjetskog rata (1944.-1946.)”. Rezultati ovih istraživanja objavljeni su u većem broju knjiga i znanstvenih članaka čiji se popis nalazi na web stranici Radovi. Popis arhiva i drugih institucija u kojima smo dosada istraživali dostupan je na stranici Izvori. Fokus naših istraživanja je na “kontroverznim” temama iz suvremene hrvatske povijest odnosno svima onima koje su iz političkih i ideoloških razloga dosada bile kontaminirane.

Radi boljeg povezivanja s drugim osobama zainteresiranim za slične teme, u proljeće 2008. Blanka Matković i Stipo Pilić osnovali su udrugu Hrvatska družba povjesničara Dr. Rudolf Horvat, nazvanu po znamenitom hrvatskom povjesničaru i autoru knjige “Hrvatska na mučilištu” Rudolfu Horvatu. Udruga je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, njezinim članom može postati svaka fizička osoba i pravna osoba koja teži promoviranju istine o Hrvatskoj, njene povijesti i kulture te koja Upravnom odboru podnese zahtjev za primanje u članstvo na email adresu info@croatiarediviva.com. Svi naši članovi su volonteri i povijesnim temama bavimo se kao hobijem. Iako među nama ima osoba sa završenim magisterijima i doktoratima iz povijesti, nitko među nama nije ustvari zaposlen kao povjesničar te za rad koji prezentiramo na ovoj web stranici nije plaćen. Svojim istraživanjima bavimo se u svoje slobodno vrijeme i o svom trošku.

Naša udruga ne okuplja samo povjesničare po struci nego i sve one koji se poviješću bave amaterski i koji su svojim radom i zalaganjem dali ogroman doprinos razotkrivanju dosada skrivenih detalja iz moderne hrvatske povijest. Najuže jezgro udruge okuplja osam profesionalaca među kojima su četiri doktora znanosti (uključujući dva povjesničara s doktoratima stečenima u Rimu i Sydneyu) i dva doktoranda (Warwick i London). Ovi podaci ponajbolje svjedoče o znanstvenom potencijalu ove malobrojne i dosada prilično marginalizirane udruge čiji su članovi postigli zapažene rezultate u istraživanju moderne hrvatske povijesti te sudjelovali u objavljivanju preko 20 knjiga, 50-tak znanstvenih radova i većeg broja feljtona i novinskih tekstova o temama iz starije i novije hrvatske povijesti.

Svi naši kontakt podaci nalaze se na stranici Kontakt. Ukoliko imate ikakvih pitanja, molimo vas da nas kontaktirate putem emaila,  naročito ukoliko naš rad možete podržati financijski ili na druge načine. Pojedini članovi naše udruge ponajprije su posvećeni istraživanju Domovinskog rata zbog čega naročito pozivamo hrvatske branitelje (HV, HOS, HVO) da se uključe u naš rad. U našem radu poštuje se etika u istraživanjima na kakvoj se inzistira na sveučilištima engleskog govornog područja. U praksi to znači da se niti jedan sudionik ili ispitanik ne navode sa svojim punim imenom i prezimenom ili bilo kakvim drugim osobnim podacima koji bi mogli pomoći u identifikaciji dotičnog osim u onim slučajevima kada je za to dan izričit pisani pristanak.  U skladu sa svjetskim standardima, svi sudionici označeni su isključivo kodom i njihova anonimnost je zagarantirana. Unaprijed zahvaljujemo!

 

UPRAVNI ODBOR


mr. sc. Blanka Matković (predsjednica udruge)

Mr. sc. Blanka Matković je polaznica doktorskog studija političkih znanosti i međunarodnih studija na University of Warwick, Velika Britanija, gdje je prethodno završila poslijediplomski studij iz povijesti (MPhil stupanj) obranivši disertaciju pod naslovom „Mass Crimes and Human Rights Violations Committed by the Communist Regime Against Croatian Citizens at the End and After the Second World War (1944-1945)“. U Hrvatskoj je diplomirala povijest i novinarstvo te završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na konferencijama u Velikoj Britaniji i Portugalu, a 2014. na University of Warwick organizirala je kulturni događaj na kojemu je predstavljena Hrvatska te hrvatska povijest, kultura i običaji.


dr. sc. don Josip Dukić (dopredsjednik udruge)

Dr. sc. don Josip Dukić je profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, povjerenik Splitsko-makarske nadbiskupije za Hrvatski martirologij te osnivač i predsjednik Kulturnog društva Trilj (www.kdtrilj.hr). Filozofsko-teološki studij pohađao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, a diplomirao je i na Vatikanskoj školi za paleografiju, diplomatiku i arhivistiku. Doktorirao je na Fakultetu povijesti i kulturnih dobara Crkve pri Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu. Objavio je veći broj znanstvenih radova iz starije i novije povijesti, uključujući i one o partizanskim likvidacijama u Drugom svjetskom ratu, a s Blankom Matković koautor je knjiga „Dugopoljski žrtvoslov“ (2011.) i „Solinski žrtvoslov“ (u pripremi).


dr. sc. Roman Malarić  (tajnik)

Dr. sc. Roman Malarić redoviti je profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više od osamdeset znanstvenih radova na konferencijama i u časopisima. Sudjelovao je u organizaciji nekoliko znanstvenih konferencija te na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim projektima. Trenutno je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost, a također aktivno sudjeluje na projektima koji doprinose suradnji industrije i visokoškolskih institucija u području transfera znanja i zaštite intelektualnog vlasništva. Za vrijeme studija dobio je rektorovu nagradu, a kasnije godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika te nagradu Young Scientist Award na prestižnoj konferenciji CPEM. Tijekom studija pisao je za časopis MI-list mladih. Nositelj je Spomenice domovinskog rata.


dr. sc. Nikola Banić

Dr. sc. Nikola Banić doktorirao je računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu gdje je prethodno diplomirao 2013. godine. Autor je i koautor većeg broja znanstvenih radova iz područja digitalne obrade slike i sudjelovao je u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija. Trenutno je zaposlen kao zavodski suradnik na FER-u na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija gdje je radio na više znanstvenih i stručnih projekata s industrijom. Za vrijeme studija osvojio je Rektorovu nagradu za rad „Popularizacija djela ‘Nebeske objave’ svete Brigite Švedske“ te pet nagrada Josip Lončar za 1% najuspješnijih studenata na svakoj od pet godina studija. Dobitnik je i nagrade INETEC za poticanje izvrsnosti i jedan je od autora pjesama u zbirkama studentske poezije „Moja tata plače u kinodvoranama“ i „Tramvaj leti u nebo“. Uz pomoć više suradnika je računalnom obradom javno dostupnih digitaliziranih arhivskih dokumenata otkrio na stotine lažnih navodnih žrtava logora Jasenovac koje su zapravo stradale u njemačkim logorima, na drugim mjestima ili su preživjele rat i ti se rezultati redovito objavljuju u Hrvatskom tjedniku te na više mrežnih portala.


dr. sc. Izida Pavić

Dr. sc. Izida Pavić diplomirala je jednopredmetnu arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala i doktorirala Klasičnu arheologiju na Institutu za klasičnu arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču na temu Prolegomena zu Ritus und Liturgie im spätantiken Salona, Dalmatien. Fund- und Quellenbestand vom 4. bis in das 7. Jh. (Uvod u ritus i liturgiju u kasnoantičkoj Saloni, Dalmacija. Izvori i arheološki materijal od 4. do u 7. stoljeće). Bavi se rimskodobnim (keramika, kult i religija) i kasnoantičkim (kršćanski spomenici) temamama te pojedinim temama iz hrvatske povijesti srednjeg vijeka i druge polovice 19. stoljeća. Također se bavi prevođenjem (hrvatski – njemački i vice versa). Sudjelovala je u terenskim istraživanjima u zemlji i inozemstvu (Austrija, Turska), te na kongresima (Italija, Njemačka). Član je više arheoloških društava.


IZ STATUTA HDP DR. RUDOLF HORVAT

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŽBE

Članak 8.

Družba je osnovana u cilju:

 • proučavanja povijesti hrvatskoga naroda i oživljavanja uspomena na slavne i važne događaje iz hrvatske prošlosti te na znamenite i zaslužne Hrvate, kao i ukazivanja na hrvatski doprinos europskoj i svjetskoj baštini;
 • popularizacije povijesti kao znanosti kroz upoznavanja što širih slojeva društva o svim povijesnim temama, napose temama XX. st.;
 • isticanja vrijednosti tema vezanih uz hrvatsku državnu povijest XIX. i XX. st.;
 • utvrđivanja jasnih i neoborivih povijesnih činjenica;
 • isticanja uloge i značenje povijesti u društvu, kulturi, naobrazbi i kao značajne sastavnice u interdisciplinarnim istraživanjima;
 • naglašavanja važnosti povijesti za cijelo društvo;
 • njegovanja hrvatskih narodnih običaja, kulture i povijesti te promicanja hrvatskog nacionalnog identiteta;
 • razvijanja veza i suradnje s hrvatskim iseljeništvom i srodnim organizacijama u Domovini;
 • zalaganja za poštivanje slobode istraživanja i temeljnih ljudskih prava i sloboda, te sukladno tomu i prava na slobodu svjetonazora, uvjerenja, izražavanja i legalnog javnog djelovanja, uz osudu bilo kakvog nasilja, diskriminacije, rasizma, kao i režima koji su u svojoj naravi bili (ili ostali) nasilni, autokratski ili totalitarni.

Članak 9.

Djelatnosti Družbe su:

 • znanstveno-istraživačka djelatnost na svim temama iz hrvatske državne povijesti s naglaskom na povijest XIX. i XX. st.;
 • izrada baze podataka o stradanju hrvatskog naroda kroz XX. stoljeće;
 • istraživanje zločina počinjenih nad hrvatskim narodom;
 • prikupljanje dokumentacije i svjedočanstava;
 • podupiranje dostojnog obilježavanja već poznatih kao i istraživanje dosad nepoznatih stratišta hrvatskog naroda;
 • publiciranje radova članova;
 • provedba naobrazbe na svim gore navedenim temama;
 • prikazi znanstveno-istraživačke djelatnosti kroz obrazovne, znanstvene i državne ustanove, te kroz sredstva javnoga priopćavanja;
 • priređivanje raznih vrsta skupova: simpoziji, seminari, predavanja, prikazi knjiga i filmova i slično iz područja svoje djelatnosti;
 • suradnja s ostalim udrugama, znanstvenim i obrazovnim ustanovama u zemlji i izvan nje;
 • priređivanje, provođenje i sudjelovanje na projektima iz područja znanosti, naobrazbe, kulture i drugih društvenih djelatnosti;
 • davanje stručnih mišljenja, savjeta i javnih priopćenja;
 • izdavanje časopisa, biltena i drugih tiskanih publikacija, te audio, video i drugih multimedijalnih sadržaja iz područja djelatnosti Družbe sukladno posebnim propisima;
 • potpora potrebitim članovima i drugim pojedincima.

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat