UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.

UPRAVNI ODBOR


mr. sc. Blanka Matković (predsjednica)

Mr. sc. Blanka Matković je polaznica doktorskog studija političkih znanosti i međunarodnih studija na University of Warwick, Velika Britanija, gdje je prethodno završila poslijediplomski studij iz povijesti (MPhil stupanj) obranivši disertaciju pod naslovom „Mass Crimes and Human Rights Violations Committed by the Communist Regime Against Croatian Citizens at the End and After the Second World War (1944-1945)“. U Hrvatskoj je diplomirala povijest i novinarstvo te završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na konferencijama u Velikoj Britaniji i Portugalu, a 2014. na University of Warwick organizirala je kulturni događaj na kojemu je predstavljena Hrvatska te hrvatska povijest, kultura i običaji.


Stipo Pilić, prof. povijesti (dopredsjednik)

Suosnivač HDP “Dr. Rudolf Horvat” Stipo Pilić diplomirao je  povijest i geografiju na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Od 2008. do 2011. zajedno s Blankom Matković radi na spomenutom projektu Hrvatskog državnog arhiva i DORH-a. Od 2009. do danas objavio je nekoliko znanstvenih članaka i knjiga, u suautorstvu i samostalno. Među njegovim prvim radovima bila je knjiga o žrtvama Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata na području župa oko Jajca. Osim toga, zajedno s Blankom Matković priredio je veći dio dokumenata koji je objavljen u zbirci dokumenata Hrvatskog instituta za povijest Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-46., Dokumenti Dalmacija. Među znanstvenim radovima koji su izazvali najviše pažnje znanstvene i pučke javnosti bio je onaj u koautorstvu s Blankom Matković koji je pod naslovom Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima objavljen u Radovima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru u broju 56. Recenzent je i pisac predgovora i pogovora nekoliko knjiga te član Uredničkog vijeća časopisa “Zbornik Janković” koji izlazi u Daruvaru. Istupao je u javnosti u gotovo svim medijima, od manjih web portala do Večernjeg lista i tjednika Globus. Dugi niz godina istražuje zbivanja, osobito stradanja žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraću. Sudjelovao je u istraživanju grobišta žrtava poslijeratnih komunističkih likvidacija u Zagrebu, Macelju i ostalim mjestima Križnoga puta. Trenutno završava knjigu o prvom šefu Obavještajne službe NDH-a Vladimiru Singeru, a također je koautor neobjavljene knjige Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, Geostrateška točka velikosrpske politike koju je napisao zajedno s Blankom Matković.


Miljenko Klarić, dipl. ing. (tajnik)

Dipl. ing. Miljenko Klarić diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, umirovljenik od 2011. godine. Tokom radnog vijeka radio je u zemlji i inozemstvu za nekoliko hrvatskih i inozemnih kompanija kao voditelj izgradnje industrijskih i infrastrukturnih objekata. Zanima se za hrvatsku povijest i povijest svijeta posebno s aspekta prostora, resursa i organizacije. Radi na prostornim prikazima povijesnih događaja i lokacija u programima Google Earth i Google Maps. Za potrebe Hrvatske družbe povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” izradio je pregled lokacija masovnih zločina u Domovinskom ratu i prikaz grobišta i Križnog puta nakon Drugog svjetskog rata.


Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat