UPRAVNI ODBOR

Članovi Upravnog odbora biraju se na razdoblje od četiri godine.

 

UPRAVNI ODBOR


mr. sc. Blanka Matković (predsjednica)

Mr. sc. Blanka Matković je polaznica doktorskog studija političkih znanosti i međunarodnih studija na University of Warwick, Velika Britanija, gdje je prethodno završila poslijediplomski studij iz povijesti (MPhil stupanj) obranivši disertaciju pod naslovom „Mass Crimes and Human Rights Violations Committed by the Communist Regime Against Croatian Citizens at the End and After the Second World War (1944-1945)“. U Hrvatskoj je diplomirala povijest i novinarstvo te završila poslijediplomski studij iz međunarodnih odnosa i nacionalne sigurnosti. Autorica je i koautorica većeg broja znanstvenih radova i knjiga iz hrvatske povijesti Drugog svjetskog rata i poraća s posebnim osvrtom na komunističke zločine počinjene nad Hrvatima između 1941. i 1948. S temama iz novije hrvatske povijesti sudjelovala je na konferencijama u Velikoj Britaniji i Portugalu, a 2014. na University of Warwick organizirala je kulturni događaj na kojemu je predstavljena Hrvatska te hrvatska povijest, kultura i običaji.


Stipo Pilić, prof. povijesti (dopredsjednik)

Suosnivač HDP “Dr. Rudolf Horvat” Stipo Pilić diplomirao je  povijest i geografiju na Filozofskom i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1984. godine. Od 2008. do 2011. zajedno s Blankom Matković radi na spomenutom projektu Hrvatskog državnog arhiva i DORH-a. Od 2009. do danas objavio je nekoliko znanstvenih članaka i knjiga, u suautorstvu i samostalno. Među njegovim prvim radovima bila je knjiga o žrtvama Drugog svjetskog rata, poraća i Domovinskog rata na području župa oko Jajca. Osim toga, zajedno s Blankom Matković priredio je veći dio dokumenata koji je objavljen u zbirci dokumenata Hrvatskog instituta za povijest Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944.-46., Dokumenti Dalmacija. Među znanstvenim radovima koji su izazvali najviše pažnje znanstvene i pučke javnosti bio je onaj u koautorstvu s Blankom Matković koji je pod naslovom Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima objavljen u Radovima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru u broju 56. Recenzent je i pisac predgovora i pogovora nekoliko knjiga te član Uredničkog vijeća časopisa “Zbornik Janković” koji izlazi u Daruvaru. Istupao je u javnosti u gotovo svim medijima, od manjih web portala do Večernjeg lista i tjednika Globus. Dugi niz godina istražuje zbivanja, osobito stradanja žrtava u Drugom svjetskom ratu i poraću. Sudjelovao je u istraživanju grobišta žrtava poslijeratnih komunističkih likvidacija u Zagrebu, Macelju i ostalim mjestima Križnoga puta. Trenutno završava knjigu o prvom šefu Obavještajne službe NDH-a Vladimiru Singeru, a također je koautor knjige Jasenovac i poslijeratni jasenovački logori, Geostrateška točka velikosrpske politike koju je napisao zajedno s Blankom Matković.


Miljenko Klarić, dipl. ing. (tajnik)

Dipl. ing. Miljenko Klarić diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, umirovljenik od 2011. godine. Tokom radnog vijeka radio je u zemlji i inozemstvu za nekoliko hrvatskih i inozemnih kompanija kao voditelj izgradnje industrijskih i infrastrukturnih objekata. Zanima se za hrvatsku povijest i povijest svijeta posebno s aspekta prostora, resursa i organizacije. Radi na prostornim prikazima povijesnih događaja i lokacija u programima Google Earth i Google Maps. Za potrebe Hrvatske družbe povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” izradio je pregled lokacija masovnih zločina u Domovinskom ratu i prikaz grobišta i Križnog puta nakon Drugog svjetskog rata.


dr. sc. Izida Pavić 

Dr. sc. Izida Pavić diplomirala je jednopredmetnu arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala i doktorirala Klasičnu arheologiju na Institutu za klasičnu arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Beču na temu Prolegomena zu Ritus und Liturgie im spätantiken Salona, Dalmatien. Fund- und Quellenbestand vom 4. bis in das 7. Jh. (Uvod u ritus i liturgiju u kasnoantičkoj Saloni, Dalmacija. Izvori i arheološki materijal od 4. do u 7. stoljeće). Bavi se rimskodobnim (keramika, kult i religija) i kasnoantičkim (kršćanski spomenici) temama te pojedinim temama iz hrvatske povijesti srednjeg vijeka i druge polovice 19. stoljeća. Također se bavi prevođenjem (hrvatski – njemački i vice versa). Sudjelovala je u terenskim istraživanjima u zemlji i inozemstvu (Austrija, Turska), te na kongresima (Italija, Njemačka). Član je više arheoloških društava.


dr. sc. Nikola Banić

Dr. sc. Nikola Banić doktorirao je računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu gdje je prethodno diplomirao 2013. godine. Autor je i koautor većeg broja znanstvenih radova iz područja digitalne obrade slike i sudjelovao je u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih konferencija. Trenutno je zaposlen kao zavodski suradnik na FER-u na Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija gdje je radio na više znanstvenih i stručnih projekata s industrijom. Za vrijeme studija osvojio je Rektorovu nagradu za rad „Popularizacija djela ‘Nebeske objave’ svete Brigite Švedske“ te pet nagrada Josip Lončar za 1% najuspješnijih studenata na svakoj od pet godina studija. Dobitnik je i nagrade INETEC za poticanje izvrsnosti i jedan je od autora pjesama u zbirkama studentske poezije „Moja tata plače u kinodvoranama“ i „Tramvaj leti u nebo“. Uz pomoć više suradnika je računalnom obradom javno dostupnih digitaliziranih arhivskih dokumenata otkrio na stotine lažnih navodnih žrtava logora Jasenovac koje su zapravo stradale u njemačkim logorima, na drugim mjestima ili su preživjele rat i ti se rezultati redovito objavljuju u Hrvatskom tjedniku te na više mrežnih portala.


Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat