SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC PRIJAVLJENO POVJERENICI ZA INFORMIRANJE

Danas, 2. svibnja, protiv Javne ustanove Spomen područje Jasenovac upućena je žalba povjerenici za informiranje Anamariji Musi. Dana 3. travnja naša udruga uputila je JUSP Jasenovac zahtjev za pristup informacijama na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama. JUSP Jasenovac nije se očitovao o tom zahtjevu u predviđenom zakonskom roku od 15 dana zbog čega smo toj instituciji 27. travnja uputili još jedan email na koji je također odgovoreno šutnjom čime je JUSP Jasenovac prekršio Ustavom zajamčenom pravo na pristup informacijama. Onaj koji se kruhom naroda hrani, morat će narodu račune polagati!

Please follow and like us:
RSS
EMAIL
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me