“SLOBODNA DALMACIJA” NEGIRA PRIDJEV “HRVATSKI”

U današnjoj Slobodnoj Dalmaciji objavljen je tekst u kojemu se spominje i naša udruga, a iz naziva udruge izbačen je pridjev “Hrvatska”. Na ovakve rabote ćemo svakako reagirati.

Please follow and like us:
RSS
EMAIL
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me