RADOVI


KNJIGEDugopolje


Matković B., Dukić J. (u pripremi) Solinski žrtvoslov, Dom kulture Zvonimir, Solin.

Matković B. (2017) Split i Srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije, Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” i Kulturno društvo Trilj.

Mijoč M., Dukić J. (2016.) Služavke Malog Isusa u župi Trilj i župi Košute (1966.-2016.), Kulturno društvo Trilj, Trilj.

Dukić J. (2016.) Nije sve tako crno, Kulturno društvo Trilj, Trilj.

Horvat V., Vukić I., Pilić S., Matković B. (2015.) Jasenovački logori – istraživanja, Zagreb.

Rimac M., Dukić J. (2015.) Opsada sinjskog grada 1715, Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika ; Sinj : Muzej Sinjske alke.

Dukić J. (2015) Otajstva Isusova života na vratnicama splitske katedrale, Split

Dukić J., Grbavac J. (2015.) Međunarodni znanstveni skup o 300. obljetnici slavne obrane Sinja 1715. (1715.-2015.). Program simpozija i sažetci izlaganja, (hrvatski i engleski jezik), Zagreb, 12. V. 2015. // Sinj, 14.-17. V. 2015.

Dukić J. ur. (2015.) Jozo KljakovićPolitički tekstovi i polemike, Solinjozo_kljakovic_bez_maske

Dukić J., Kovačić S. (2014.) Otajstva Isusova života prikazana na drvenim vratnicama splitske katedrale, Split.

Dukić J., Nasić I. (2014.) Sinjska alka : 1715.-2015. : programska knjižica Viteškog alkarskog društva u prigodi 300. obljetnice čudesne obrane Sinja i Alke, Viteško alkarsko društvo, Sinj.

Dukić J. ur. (2014.) Jozo Kljaković, Čovjek bez maske,  Dom
kulture Zvonimir, Solin, (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 3)1-cde14564f1

Dukić J. ur. (2013.) Jozo Kljaković, Dalmatinske teme, Dom kulture Zvonimir, Solin, 2012. (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 2)

Dukić J. ur. (2012.) Jozo Kljaković, Libar moga života, Dom kulture Zvonimir, Solin, (Biblioteka Jozo Kljaković, br. 1)

Dukić J. ur. (2012.) Sveta Marta u Bijaćima, Župa Gospe od Anđela, Trogir (vodič)preuzmi

Dukić J. ur. (2011.) Košućka pjesmarica, Kulturno društvo Trilj, Trilj.

Matković B, Dukić J. (2011.) Dugopoljski žrtvoslov, Općina Dugopolje, Dugopolje.

Matković B., Pažanin I. (2011.) Zločini i terori u Dalmaciji 1943.-1948. Počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e, Dokumenti, objavljeno na Internetu.

Geiger V., Rupić M., Matković B., Pilić S. et. al (2011.) Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj, Dokumenti, Dalmacija, Hrvatski institut za povijest, Zagreb – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Sl. Brod.

Marić M.,  Dukić J. (2010.) Košute selo zaigrano, Kuturno društvo Trilj, Društvo Košuta, Mjesni odbor Košute, Košute.

Dukić J., Milošević A., Rapanić Ž. (2010.) Scripta Branimiro Gabricevic dicata, Kulturno društvo Trilj, Trilj.

Dukić J., Senjanović P. (2010.) Bibliografija Joze Kljakovića, u: Jozo Kljaković – Retrospektiva 1889.-1968., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2009., str. 193-197. (Katalog i izložba 26. XI. 2009. – 24. I. 2010.)

Dukić J. (2009.) Vita e fede dei cristiani di Salona secondo le iscrizioni. Con catalogo ragionato e commenti, Roma – Spalato, 2009. (Separat doktorata)

Tubanović I., Pilić S., Aščić I., Blažević M., Crnoja M., Žunić Z., Bungić B. (2009.), Žrtve Drugoga svjetskoga rata, poraća i Domovinskog rata na području župa Dobretići, Jajce, Korićani, Ključ, Liskovica, Podmilačje i Varacar Vakuf – Mrkonjić Grad , Nova Bila

Dukić J. (2001.) Crkva sv. Mihovila u Trilju (1901.-2001.), Trilj, Cetinski dekanat.

 

ZNANSTVENI RADOVI
Polemos, 36,


Dukić J., Rimac M. (2016.) Don Ivan Filipović Grčić. Svećenik, pjesnik i vitez otrgnut zaboravu, Sinj, 3. prosinca 2016. Izdano u prigodi postavljanja spomenika don Ivanu Grčiću Filipoviću, kipara marka Gugića.

Dukić J. (2016.) Odnos biskupa Ćirila Banića prema svećeničkim udruženjima, u: Mons. dr. Ćiril Banić biskup šibenski (1951.-1961.), Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Šibeniku, 11.-13. studenoga, (ur. Roko Glasnović), Šibenik, Šibenska biskupija, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, 2016., str. 323-346.

Dukić J. (2016.) Partizanske likvidacije u Cetinskom dekanatu za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću (1941.-1947.),  Crkva u svijetu, Split, LI (2016) 1, str. 157-180.

Matković B. (2016.) Razoružavanje Irske republikanske armije i rasplamsavanje aktivnosti disidentskih republikanskih organizacija (2000.-2015.), stručni rad, Polemos: časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira, Hrvatsko sociološko društvo i Naklada Jesenski i Turk, Zagreb Vol. 18, Br. 2(36), str. 98-115. 

Pilić S. (2016.) Doseljavanje, razvoj, stradanje i nestajanje Židova i njihove najstarije obitelji iz   Daruvara – Obitelj Gross u žrvnju dvaju totalitarizama, Zbornik Janković, Daruvar –  Ogranak Matice hrvatske u Daruvaru, str. 123-148.

Matković B. (2015.) Pregled dalmatinskog kroničarstva u 13. i 14. stoljeću,  Hrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (263), str. 44-58.

Matković B. (2015.) Prilog poznavanju povijesti grada Splita u Drugom svjetskom ratu: Likvidacija Vojka Krstulovića – Švore, Hrvatska književna revija Marulić, Zagreb, 48./2015., No.1 (262), str. 108-122.

Dukić J. (2015.) Svjedočanstva vjere u Splitskomakarskoj biskupiji osoba stradalih od pripadnika njemačke i partizanskokomunističke vojske, u: Mučeništvo i mučenički tragovi kroz hrvatsku prošlost, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 13. ožujka 2014., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila, str. 242-258.

Pilić S. (2015.) Dr. Alfred Sindik – život i rad prvog specijalista epidemiologa Hrvatske sredinom 1. stoljeća, Acta medico-historica Adriatica, Zagreb, Vol. 13, (Suplement 1), str. 63-78.

Pilić S. (2014.) Jasenovačka Posavina između dva svjetska rata, Tkalčić, 18, str. 101.- 183.

Pilić S., Matković B. (2014.) Poslijeratni zarobljenički logor Jasenovac prema svjedočanstvima i novim arhivskim izvorima, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 56, str. 323-408.Anali

Dukić J. (2014.) Povratak Krunoslava Draganovića u domovinu prema pisanju onodobnog domaćeg i inozemnog tiska, u: Krunoslav Stjepan Draganović – Svećenik, povjesničar i rodoljub, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o Krunoslavu Stjepanu Draganoviću povodom obljetnice rođenja i 30. obljetnice smrti održanom na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu od 8.-10. 11. 2013. godine. (Darko Tomašević, Miroslav Akmadža, ur.), Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet – HKD Napredak – Hrvatsko katoličko dobrotvorno društvo, Zagreb: Glas Koncila, str. 441-478.

Dukić J. (2014.) Crkva sv. Petra apostola, u: Cista Provo. Župa sv. Petra apostola u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji (ur. Tomislav Šitum), Cista Provo,  str. 45-55.

Dukić J. (2014.) Doprinos kršćanske epigrafije proučavanju salonitanske hagiografije, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. (Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić, Josip Vrandečić, ur.), Split, Književni krug Split, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, str. 195-219.

Dukić J. (2014.) Odnos biskupa Frane Franića prema svećeničkim udruženjima: u: U službi Crkve i naroda. Zbornik o životu i radu nadbiskupa Frane Franića u prigodi 5. obljetnice smrti i 100. rođenja, (ur. Drago Šimundža, Nediljko Ante Ančić), Split, Crkva u svijetu, str. 103-126.

 Matković B. (2013.) Anglo-američka bombardiranja Trogira 1944. Vartal, Matica hrvatska Trogir, No. 1-2, str. 99-108.

Matković B. (2013.) Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj – rujan 1945.), prethodno priopćenje, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, No. 51, str. 675-728.

Matković B. (2013.) Pravni položaj vjerskih zajednica u Kraljevini Jugoslaviji i političko-društveni kontekst konkordata sa Svetom Stolicom, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No. 38, str. 107-145.9191

Matković B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century,  Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon, 11-12 November 2013.

Dukić J. (2013.) Žrtve i mučenici Drugoga svjetskog rata i muceniciporaća u Splitsko-makarskoj biskupiji, u: Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 24. i 25. travnja 2012., (Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić, ur.), Zagreb, Glas Koncila,  str. 376-403.

Dukić J., Đonlić T. (2013.) Prijepori oko zemljišta za gradnju katoličke katedrale i pravoslavnog hrama sv. Save u Splitu, Crkva u svijetu, Split, XLVIIII, 2, str. 209-235.GRađa i prilozi za povijest dalmacije 21

Dukić J., Kovačić S. (2013.) Misterios de la vida de Jesucristo en la puerta de madera de la catedral de Split, Anuario de Historia de la Iglesia, Navarra, 20, str. 203-217.

Matković B. (2013.), Ratni zločini počinjeni tijekom i nakon Ličko-primorske operacije od postrojbi Jugoslavenske armije i ustanove nove vlasti, izvorni znanstveni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No. 55, str. 174-203.

Pilić S. (2013.) Korićani u Drugom svjetskom ratu – prešućena stradanja, zločini, žrtve i počinitelji, Bosna Franciscana, god. XXI, br. 39, str. 77-134.

Matković B. (2012.) Kninska operacija i ratni zločini 8. dalmatinskog 7605korpusa, izvorni znanstveni rad, Građa i prilozi za povijest Dalmacije, Državni arhiv u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, No.24, str. 245-293.

Matković B. (2012.) Svjedočanstva o Dalmatincima u Španjolskom građanskom ratu, pregledni rad, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, No.54, str. 273-303.

Pilić S., Matković B. (2012.) Bitka za Odžak: Rat je završio dvadeset Arhivski vjesnik, 2010dana kasnije, Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.37, str. 109-138. (vidi napomenu)

Matković B. (2012.) Poslijeratni komunistički zločini i grobišta u istočnoj Hercegovini, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 9, str. 197-221.

Matković B. (2011.) Odvođenja i likvidacije ranjenih pripadnikaHUM, časopis filozofskg fakulteta u mostaru, Hrvatskih oružanih snaga (HOS) iz zagrebačkih bolnica u svibnju i lipnju 1945., izvorni znanstveni rad, Arhivski vjesnik, Hrvatski državni arhiv, Zagreb, No. 54, str. 179-214.

Matković B. (2011.) Zločini bataljuna „Josip Jurčević“ u Vrgorcu 15. lipnja 1942., Glasnik Vrgorske Krajine, No. 22,  svibanj 2011. i Politički zatvorenik, No. 234 (rujan 2011.), No. 235 (listopad 2011.), No. 236 (studeni 2011.) i No. 237 (prosinac 2011.).

Matković B. (2011.) Zločini postrojba 8. dalmatinskog korpusa NOVJ u sarajevoHercegovini početkom 1945. godine, izvorni znanstveni rad, Zbornik Hum, Filozofski fakultet, Sveučilište u Mostaru, No. 7, str. 288-331.

Pilić S., Matković B. (2011.) Borbe za Travnik u listopadu 1944., Bosna Franciscana, Franjevačka teologija, Sarajevo, No.35, str. 133-172.

Dukić J. (2011.) Biblioteka Ivan Paštrić, Glasnik Društva bibliotekara Hrvatske, 9,  str. 40-51.

Dukić J. (2011.) Odnos Krunoslava Draganovića i Joze Kljakovića, u: gala120. obljetnica bogoslovije, Zbornik radova Simpozija organiziranog povodom 120. obljetnice bogoslovije, Sarajevo, Katolički bogoslovni fakultet, 16. X. 2010. (ur. Darko Tomašević), str. 215-255.

Dukić J. (2011.) Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća (1941.-1950.), Crkva u svijetu, XLVI, 3, str. 318-341.

Dukić J. (2011.) Klerici u Saloni, Tusculum 4, str. 123-136.papinski_hrvatski_zavod

Dukić J. (2011.) Dvije epizode iz života Joze Kljakovića. “Jugoslavenska faza” i kontroverzni članak “Hrvati na II. vatikanskom koncilu”, Crkva u svijetu, XLVI,1, str. 96-119

Dukić J. (2010.) Don Frane Bulić na sudu, Tusculum 3, str. 205-220.

Dukić J. (2010.) Gala – Gljev u vizitacijama Cetinskog dekanata, u: Gala – Gljev – Župa Svih Svetih u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Split – Gala, str. 17-24.cus

Pavić I. (2010.) Arheološka istraživanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Dubrovnik 2005/2010, str. 287-317

Dukić J. (2009.) Imenovanje Marka Kalogjere (1819.-1888.) kotorskim (1856.) i splitskomakarskim biskupom (1866.),  Biskup Marko Kalogjera o 120. obljetnici smrti, Zbornik radova Znanstvenog skupa održanog u prosincu 2008. u Blatu, sv. 2, Blato,  str. 29-39.

Dukić J. (2009.) Istraživanje i objavljivanje salonitanskih kršćanskih natpisa, Tusculum 2,  str. 173-203.

Dukić J. (2009.) Okvir za biografiju Joze Kljakovića (Solin, 10. III. 1889. – Zagreb, 1. X. 1968.), Jozo Kljaković – Retrospektiva 1889.-1968., Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, str. 173-183.

Dukić J. (2008.) Život i rad Joze Kljakovića izvan Hrvatske (1943.-1968.), Tusculum 1,  str. 181-198.

Dukić J. (2008.) Salonitanske molitve u kamenu,  Salonitansko-splitska
crkva u prvom tisućljeću kršćanske povijesti,  Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa (Split, 14.-15. V. 2004.) u povodu 1700. obljetnice mučeništva sv. Dujma i salonitanskih mučenika, Split, str. 239-260.

Dukić, J. (2007.) “Uskrsnuće” u Dekalogu 6 Krzysztofa Kieslowskog, u: Lađa, II (2007) 1, (3), str. 54-61.

Pavić I. (2007.) Feinware: Becher und Faltenbecher des 2. und 3. Jahrhunderts von Wien 1, Michaelerplatz – Grabungen 1990/1991, Fundort Wien 10, 2007,  str. 134-193.

Pavić I. (2006.) Kristina Adler-Wölfl, Pannonische Glanztonware aus dem Auxiliarkastell von Carnuntum, Prikaz/recenzija, Wien 2004, u: Obavijesti HAD-a 2, str. 166-170

Pavić I. (2006.) Untersuchungen zu Liturgie und Ritus im spätantiken Salona: Ambone und Fußwaschbecken, u: M. Altripp/Claudia Nauerth (Hrsg.), Architektur und Liturgie: Akten des Kolloquiums vom 25. bis 27. Juli 2003 in Greifswald, Wiesbaden 2006, str. 39-51 + Taf. 3-4.

Pavić I. (2006.) Prilog u: Michaelerplatz. Die archäologischen Ausgrabungen, Wien Archäologisch Band 1, Wien

Pavić I. (2005.) Prilog u: Donat/S. Sakl-Oberthaler/H- Sedlmayer u.a., Die Werkstätten der canabae legionis von Vindobona. Befunde und Funde der Grabungen Wien 1. Michaelerplatz (1990/1991) – Teil 1, Fundort Wien 6, 2003, 4-57 i isto, Teil 2, Fundort Wien 8, 2005, str. 24-90.

Pavić I. (2004.) Zum Formenspektrum der Pannonischen Glanztonware von Michaelerplatz, Fundort Wien 7, str. 118-166

Chinelli R., Donat P., Pavić I. (2004.) Importazioni dall´Italia ed elementi di tradizione italica nella cera-mica romana rinvenuta a Vienna (Austria), con particolare riferimento agli scavi urbani effettuati nel Michaelerplatz (1990/1991), in: Rei Cretariae Romanae Fautores, Acta, 2002/2004, str. 191-200

Pavić I. (2003.) Prilog u: Donat u.a., Von einem biedermeierzeitlichen Malerwerkplatz zu den möglichen Hinterlassenschaften einer römischen Keramikwerkstatt am Wiener Michaelerplatz (?). Funde der Grabungen Wien 1, Michaelerplatz (1990/1991), Fundort Wien 2003, str. 68-94

Pavić I. (2001.) Maske-Altar-Reliefkeramik: Ihre Fundsituation am Wiener Michaelerplatz, Fundort Wien 2001, str. 18-19

Pavić I., Sauer R. (2001.) Das römische Altärchen von Michaelerplatz in Wien, Fundort Wien 4, 2001, str. 20-28

Pavić I. (2000.) Die Pfeilerbasilika in Dubrovnik: Spätantiker oder mittelalterlicher Bau, Arheološki Vestnik 51, str. 205-223

Pavić I. (1998.) Archäologisch bezeugte Konsignatorien, u: Acta XIII. Congressus Internationalis Archaeologiae Cristianae, Split/Poreč 1994/1998, str. 621-631

Dukić J. (2001.) Umjetnički doprinos Joze Kljakovića Zavodu sv. Jeronima u Rimu, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima (1901.-2001.), Zbornik u prigodi stoljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, Rim, Zavod sv. Jeronima,  str. 753-770.

 

FELJTONI 


DR. SC. DON JOSIP DUKIĆ

Slobodna Dalmacija

Sv. Duje, Salona i Split, u: Slobodna Dalmacija, 7-12. V. 2004. u prigodi 1700. g. smrti sv. Dujma i salonitanskih mučenika.

 1. Crkvena topografija Dujmove Salone, u: Slobodna Dalmacija, 7. V. 2004., str. 62.
 2. Salona cosmopolitana, u: Slobodna Dalmacija, 8. V. 2004., str. 78.
 3. Don Frane je bio u pravu, u: Slobodna Dalmacija, 9. V. 2004., str. 54.
 4. “Nedostojan svećenik” upokojen uz Dujma, u: Slobodna Dalmacija, 10. V. 2004., str. 54.
 5. Salona, krvlju mučenika posvećena, u: Slobodna Dalmacija, 11. V. 2004., str. 70.
 6. Sudamja, tradicijsko štovanje sv. Dujma, u: Slobodna Dalmacija, 12. V. 2004., str. 70.

Solinska kronika

 1. Od Vranjica do Manastirina, u: Solinska kronika, br. 172, 15. I. 2009., str. 18-19.
 2. Od Babljače do Beča, u: Solinska kronika, br. 173, 15. II. 2009., str. 18-19.
 3. Don Franin mašklin, u: Solinska kronika, br. 174, 15. III. 2009., str. 18-19.
 4. Don Franino pero, u: Solinska kronika, br. 175, 15. IV. 2009., str. 18-19.
 5. Don Frane i salonitanski mučenici, u: Solinska kronika, br. 176, 15. V. 2009., str. 20-21.
 6. Don Franin doprinos salonitanskoj kršćanskoj epigrafiji, u: Solinska kronika, br. 177, 15. VI. 2009., str. 18-19.
 7. Don Frane Bulić i don Ivan Delalle (I), u: Solinska kronika, br. 178, 15. VII. 2009., str. 18-19.
 8. Don Frane Bulić i fra Ivan Marković, u: Solinska kronika, br. 179, 15. VIII. 2009., str. 20-21.
 9. Don Frane Bulić i don Ivan Delalle (II), u: Solinska kronika, br. 180, 15. IX. 2009., str. 18-19.
 10. Don Frane Bulić i don Mihovil Barada, u: Solinska kronika, br. 181, 15. X. 2009., str. 20-21.
 11. Don Frane Bulić i don Luka Jelić, u: Solinska kronika, br. 182, 15. XI. 2009., str. 18-19.
 12. Don Frane Bulić i Jozo Kljaković, u: Solinska kronika, br. 183, 15. XII. 2009., str. 18-19.
 13. Don Frane Bulić i politika, u: Solinska kronika, br. 184, 15. I. 2010., str. 20-21.
 14. Don Frane Bulić i sv. Domnio (Dujam), u: Solinska kronika, br. 185, 15. II. 2010., str. 18-19.
 15. Don Frane Bulić i don Petar Kaer, u: Solinska kronika, br. 186, 15. III. 2010., str. 18-19.
 16. Sukob don Frane Bulića i don Petra Kaera, u: Solinska kronika, br. 187, 15. IV. 2010., str. 18-19.
 17. Don Frane Bulić čuvar starina, u: Solinska kronika, br. 188, 15. V. 2010., str. 18-19.
 18. Naprijed učitelju!, u: Solinska kronika, br. 189, 15. VI. 2010., str. 18-19.

MR. SC. BLANKA MATKOVIĆ, DR. SC. M. KOIĆ I DR. SC. NIKOLA BANIĆ

Hrvatski tjednik

 1. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (1), 15.12.2016.
 2. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (2), 22.12.2016.
 3. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (3), 29.12.2016.
 4. Ruše li podaci JUSP Jasenovac optužnicu i presudu Dinku Šakiću? (4), 5.1.2017.

TEKSTOVI U DRUGIM ČASOPISIMA


STIPO PILIĆ

Glas Pougarja (Zavičajni klub “Pougarje”)

 1. Posjetite izložbu Veličanstveni Vraniczanyjevi, god. XV., br. 15., lipanj 2016., str. 8
 2. Pougarje i Turci Osmanlije, XIV., br. 12., prosinac 2015., str. 20-21
 3. Turski defter iz 1604. kao povijesni izvor o nastanku sela Milaševci u Pougarju,  god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 28-29 (u koautorstvu sa Stipom Lovrićem)
 4. Moje selo Gornji Orašac, selo između gnijezda sokolova, god. XIV., br. 12., listopad 2015., str. 12- 14
 5. Srednjovjekovni ostaci života, god. XIV., br. 11., srpanj 2015., str. 20- 21
 6. I dođoše Hrvati, XIV., br. 10., ožujak 2015., str. 20- 21
 7. Pougarje između antike i srednjeg vijeka, god. XIII., br. 9., prosinac 2014., str. 20- 21
 8. Pougarje u antičko doba, XIII., br. 8., rujan 2014., str. 20- 21
 9. Pougarje u prapovijesno doba, XIII., br. 7., lipanj 2014., str. 21
 10. Okvir za jednu do sada nepisanu i nenapisanu povijest, god. XII., br. 5., prosinac 2013., str. 19

 

KONFERENCIJE I PREDAVANJA


Dukić, J. (2017.) Otkrivati hrvatsku prošlost: Projekti i sjećanja, Berlin, 23.6.2017.

Matković, B. (2017.) Komunističko-partizanski zločini između ideologije i povijesne istine, Bern, 11.3.2017.

Pilić S. (2014.) Dokumenti o atentatu na atentatore u Sarajevu, Znanstveni skup 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji

Matković, B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: How did the communist propaganda shape politics and society?, War and Propaganda in the Twentieth Century, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, NOVA University of Lisbon.

Matković, B. (2013.) Croatian diaspora in Latin America: The example of successful integration of the national minority and its links with the homeland, Narratives of Migration and Exile, King’s College London.

Matković, B. (2013.) Demographic losses in the Second World War in former Yugoslavia: Methodological Issues, History Postgraduate Conference, University of Warwick.

Dukić J., Matković B. (2011.) Problematika istraživanja demografskih gubitaka u Drugome svjetskom ratu i poraću na primjeru Dugopolja, Stručni skup „Demografski i gospodarski trenutak EU i Republike Hrvatske“, Međužupanijsko savjetovanje učitelja i nastavnika geografije u OŠ i SŠ Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Split, 1. srpnja 2011.

 

FILMOVI


 1. Dr. sc. don Josip Dukić, stručni suradnik na filmu HTV-a Cetinom do Trilja (režiser Bogdan Žižić). Xii. 2011. Trilj

NOSAČI ZVUKA


 1. Dr. sc. don Josip DukićDjevojke s Cetine. 27. IX. 2010. Trilj
 2. Dr. sc. don Josip Dukić – Ženska klapa Košute, Sa Dinare potekla… 26. VI. 2011. Košute

 


NAPOMENA:

Rad Bitka za Odžak objavljen je u lipnju 2015. kao plagijat Danijela Jurkovića, tadašnjeg studenta Hrvatskih studija, u časopisu Vojna povijest. Slučaj je prijavljen Hrvatskim studijima i Hrvatskom novinarskom društvu. HND očitovao se u studenom 2015. o čemu možete pročitati ovdje. Odgovor Etičkog povjerenstva Hrvatskih studija nakon prijave podnesene u srpnju 2015. i ponovnog emaila koji je Hrvatskim studijima poslan u prosincu 2015. zajedno s odlukom HND-a nikada nismo dobili.

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat