POPIS DOKUMENATA OBJAVLJENIH U KNJIZI “ZLOČINI JUGOSLAVENSKE ARMIJE I KOMUNISTIČKA REPRESIJA U LICI I GRADU GOSPIĆU 1945. GODINE: DOKUMENTI, SVJEDOČANSTVA I GROBIŠTA (1944.-1998.)”

Dana 26. ožujka 2019. u Gospiću će se održat prvo predstavljanje knjige “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)”. Nakon toga, knjiga će biti predstavljena na još 20 promocija diljem Hrvatske (Udbina 27.3., Lovinac i Lički Osik 28.3., Kaštela 29.3., Vinkovci 1.4., Slatina 2.4., Sl. Brod 3.4., Požega 4.4., Osijek 5.4., Đakovo 6.4., Sisak 9.4., Zagreb 10.4., Karlovac 11.4., Korenica 12.4., Otočac i Brinje 13.4., Slunj 14.4., Kastav 15.4., Senj 16.4., Rijeka 17.4.). Raspored promocija je dostupan ovdje.

Svoj primjerak knjige možete rezervirati na email info@croatiarediviva.com po promotivnoj cijeni od 200 kn (uz troškove poštarine ili besplatno preuzimanje na jednoj od promocija).
 
Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” zahvaljuje sve jedinicama lokalne uprave i samouprave, udrugama (ogranci Matice hrvatske, udruge Ličana, HOZ Jazovka – Ogranak Đakovo, “Stina pradidova”, udruga branitelja iz Kastva, HVIDR-a Sl. Brod, Hrvatski domobran Brinje), Sisačkoj biskupiji, župnicima, Knjižari “Nova” iz Osijeka i pojedincima koji sudjeluju u organizacija i održavanju ovih promocija.

 

SADRŽAJ KNJIGE:

1. 4. ožujka 1944. – Dopis Okružnog narodnog suda za Liku o kažnjeniku Đuji Škoriću  
2. 5. travnja 1944. – Dopis Okružnog NOO za Liku Komandi I. Ličkog područja o osnivanju logora za prisilni rad i kažnjenicima na prisilnom radu Juri Franiću i Mili Vojnoviću  
3. 3. siječnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Okružnog komiteta KPH za Liku  
4. 16. siječnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Okružnog komiteta KPH za Liku  
5. 30. siječnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Okružnog komiteta KPH za Liku  
6. 1. veljače 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
7. 5. veljače 1945. – Izvješće partijske ćelije Okružnog komiteta KPH za Liku  
8. 13. veljače 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
9. 27. veljače 1945. – Mjesečno izvješće Kotarskog NOO Otočac o političkom stanju u kotaru  
10. 28. veljače 1945. – Izvješće partijske ćelije Okružnog narodnog suda za Liku  
11. 28. veljače 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
12. 3. ožujka 1945. – Mjesečno izvješće Okružnog komiteta KPH za Liku Centralnom komitetu KPH  
13. Bez datuma – Referat Izvršnog odbora Okružnog NOO-a za Liku za razdoblje od 12. prosinca 1944. do 2. ožujka 1945.  
14. 10. ožujka 1945. – Političko-obavještajno izvješće OZN-e za Liku  
15. 14. ožujka 1945. – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Gospić Okružnom komitetu KPH za Liku  
16. 15. ožujka 1945. – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Perušić Okružnom komitetu KPH za Liku  
17. 22. ožujka 1945. – Zapisnik sa sjednice plenuma Okružnog komiteta KPH za Liku  
18. 28. ožujka 1945. – Organizacijsko stanje i izvješće o radu IV. Odsjeka OZN-e za Liku  
19. 29. ožujka 1945. – Zapisnici sa saslušanja hrvatskih časnika zarobljenih nakon zauzimanja Bihaća  
20. 30. ožujka 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
21. 31. ožujka 1945. – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Korenica Okružnom komitetu KPH za Liku  
22. 31. ožujka 1945. – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Udbina  
23. 3. travnja 1945. – Izvješće Okružnog komiteta KPH za Liku Centralnom komitetu KPH  
24. 3. travnja 1945. – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Gospić  
25. 4. travnja 1945. – Izvješće partijske ćelije OZN-e za Liku  
26. 9. travnja 1945. – Organizacijsko izvješće OZN-e za Hrvatsku s podacima o opunomoćenicima OZN-e na svim područjima Hrvatske  
27. 10. travnja 1945., Otočac – Izvješće Kotarskog NOO Otočac o stanju u kotaru nakon “oslobođenja”  
28. 10. travnja 1945., Perušić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Perušić  
29. 13. travnja 1945. – Izvješće III Odsjeka OZN-e za Hrvatsku načelniku OZN-e za Hrvatsku i III. Odsjeku OZN-e za Jugoslaviju  
30. 14. travnja 1945., Donji Lapac – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Donji Lapac  
31. 14. travnja 1945., Udbina – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Udbina  
32. 14. travnja 1945., Korenica – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Korenica  
33. 15. travnja 1945., Gospić  –  Izvješće OZN-e za Liku II. Odsjeku OZN-e za Hrvatsku  
34. 13.16. travnja 1945., Otočac – Popis “narodnih neprijatelja” Kotarskog NOO Otočac  
35. 16. travnja 1945., Otočac – Dopis Kotarskog NOO Otočac o zabrani klanja stoke  
36. 16. travnja 1945., Otočac – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Otočac  
37. 16. travnja 1945., Brinje – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Brinje  
38. 18. travnja 1945., Brinje – Obavijest o predaji “bande”  
39. 19. travnja 1945., Brinje – Obavijest o kretanju “bande”  
40. 19. travnja 1945., Donji Lapac – Kotarski odbor JNOF za Donji Lapac dostavlja redovno izvješće Okružnom odboru JNOF za Liku  
41. 20. travnja 1945., Gospić – Izvješće partijske ćelije OZN-e za Liku  
42. 21. travnja 1945., Gospić – Zapisnik sa sjednice biroa Okružnog komiteta KPH za Liku  
43. 21. travnja 1945. – Dopis OZN-e za Oblast XI. Korpusa OZN-i za Hrvatsku  
44. 23. travnja 1945., Otočac – Popis osoba čija je imovina konfiscirana od strane Gradskog NOO Otočac  
45. 24. travnja 1945., Korenica – Kotarsko povjerenstvo OZN-e za Korenicu upućuje OZN-i za Liku 15 mještana Čanka  
46. 25. travnja 1945., Korenica – Kotarski odbor JNOF za Korenicu obavještava Okružni odbor JNOF za Liku o poduzetim mjerama za normalizaciju stanja u kotaru nakon “oslobođenja”  
47. Bez datuma, Otočac – Oglas Gradskog NOO Otočac o kažnjavanju osoba koje pomažu “banditima”  
48. Bez datuma, Otočac – Odredba Kotarskog NOO Otočac o zabrani odlaska pravoslavnog stanovništva u katolička sela  
49. 26. travnja 1945., Otočac – Dopis Kotarskog NOO Otočac o zlouporabama prilikom prepoznavanja stoke  
50. 27. travnja 1945., Otočac – Dopis Općinskog NOO Otočac o oduzetoj stoci  
51. 27. travnja 1945., Otočac – Upozorenje Općinskog NOO Otočac stanovnicima susjednih sela o kažnjavanju onih koji pomažu “banditima”  
52. 28. travnja 1945., Perušić – Izvješće Kotarskog odbora JNOF Perušić o radu u kotaru  
53. 28. travnja 1945., Gospić – Odluka Vojnog suda XI. korpusne vojne oblasti kojom se Milan Ciganović, koji se “kao Srbin nalazi u oružanim formacijama ustaša”, proglašava narodnim neprijateljem  
54. 28. travnja 1945., Gospić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Gospić  
55. 30. travnja 1945., Otočac – Dopis Gradskog NOO Otočac o popisivanju imovine osoba koje su “otišle s neprijateljskom vojskom” ili su u “naletu vojske u mjesto Otočac poginule”  
56. 30. travnja 1945., Perušić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Perušić  
57. 1. svibnja 1945., Gospić – Popis zarobljenika iz zarobljeničkog logora u Gospiću koji se upućuju na raspored u IV. Korpus i njihovi iskazi  
58. Svibanj 1945., Gospić – Izvješće Gradskog komiteta KPH Gospić  
59. 1. svibnja 1945., Korenica – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Korenica  
60. 2. svibnja 1945., Gospić – OZN-a za okrug Liku dostavlja OZN-i za Hrvatsku izvješće o stanju i djelovanju ustaštva  
61. 2. svibnja 1945. –  Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
62. 2. svibnja 1945., Otočac – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Otočac  
63. 2. svibnja 1945., Gospić – Izvješće II. Odsjeka OZN-e za Liku o navodnim suradnicima Gestapoa  
64. 8. svibnja 1945., Gospić – OZN-a za okrug Liku upućuje Luju Došen, Milku Došen i Anu Abramović Okružnom sudu za Liku  
65. 9. svibnja 1945., Gospić – Dopis Okružnog narodnog suda za Liku Javnom tužioštvu okruga Lika o Luji Došen, Milki Došen i Ani Abramović  
66. 9. svibnja 1945., Korenica – Kotarsko povjerenstvo OZN-e za Korenicu upućuje OZN-i za Liku pet zarobljenih hrvatskih vojnika i šest Čančana  
67. 12. svibnja 1945., Gospić – Dopis Okružnog komiteta KPH za Liku kotarskim komitetima  
68. 13. svibnja 1945., Gospić – Izvješće partijske ćelije OZN-e za Liku  
69. 14. svibnja 1945., Perušić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Perušić  
70. 16. svibnja 1945., Otočac – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Otočac Okružnom komitetu KPH za Liku  
71. 19. svibnja 1945., Gospić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Gospić Okružnom komitetu KPH za Liku  
72. 23. svibnja 1945., Gospić – Dopis Okružnog komiteta KPH za Liku o “borbi protiv bande u šumi”  
73. 24. svibnja 1945., Gospić – Zapisnik sa sjednice plenuma Okružnog komiteta KPH za Liku  
74. 29. svibnja 1945., Gospić – Izvješće Gradskog komiteta KPH za Gospić  
75. 30. svibnja 1945., Korenica – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Korenica Okružnom komitetu KPH za Liku  
76. 2. lipnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
77. 14. lipnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
78. 15. lipnja 1945., Brinje – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Brinje Okružnom komitetu KPH za Liku  
79. 21. lipnja 1945., Gospić – Izvješće Gradskog komiteta KPH Gospić Okružnom komitetu KPH za Liku  
80. 30. lipnja 1945. – Izvješće partijske ćelije Komande I. Ličkog područja  
81. 8. srpnja 1945., Gospić – Izvješće Kotarskog komiteta KPH Gospić Okružnom komitetu KPH za Liku  
82. 16. srpnja 1945., Gospić – Obavijest o puštanju na slobodu Rože Župan i Vojina Price  
83. 30. srpnja 1945. – Materijali V. okružne partijske konferencije za Liku  
84. Kolovoz 1945. – Dopis OZN-e za Hrvatsku s popisom “rukovodioca” u Lici i ostalim hrvatskim područjima  
85. 10. kolovoza 1945., Gospić – Dopis Okružnog komiteta KPH za Liku o borbi protiv “neprijateljskih grupa”  
86. 13. kolovoza 1945., Gospić – Zapisnik sa sjednice biroa Okružnog komiteta KPH za Liku  
87. 25. rujna 1945., Perušić – Popis njemačkih zarobljenika Kotarskog NO Perušić koji se upućuju Okružnom NO za Liku  
88. Bez datuma, Perušić – Dodatni popis njemačkih zarobljenika Kotarskog NO Perušić  
89. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
90. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
91. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
92. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
93. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
94. 6. studenog 1945., Ogulin – Izvod iz presude Vojnoga suda Komande Ogulinskog vojnog područja II. Jugoslavenske armije  
95. 31. prosinca 1945., Gospić – Izvješće Gradskog komiteta KPH za Gospić o radu partijskih organizacija  
96. 1. listopada 1946., Gospić – Izvješće Okružnog komiteta KPH za Liku o političkoj situaciji  
  OPTUŽNICE I PRESUDE SUDA ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI ZA OKRUG LIKU  
  MARIJA ADAMOVIĆ, 31/45  
97. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Marije Adamović  
98. 9. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Marije Adamović  
99. 15. srpnja 1945., Gospić – Presuda Mariji Adamović  
  IKICA ASIĆ, K 9/45  
100. 18. svibnja 1945., Gospić – Izjava Ikice Asić  
101. 12. lipnja 1945., Gospić – Optužnica istražitelja Vojnog suda Vijeća kod Ličke komande područja protiv Ikice Asić  
102. 4. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Ikice Asić  
103. 4. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o boravku Ikice Asić u zatvoru OZN-e i logoru  
104. 4. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o odvođenju Ikice Asić na sudsku raspravu  
105. 4. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa sudske rasprave  
106. 4. srpnja 1945., Gospić – Presuda Ikici Asić  
  ROZIKA BALENOVIĆ, K 56/45  
107. 4. kolovoza 1945., Gospić – Opunomoćstvo OZN-e za kotar Gospić upućuje na suđenje Roziku Balenović  
108. 5. kolovoza 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Rozike Balenović  
  ANTON BANIĆ, K 52/45  
109. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Tome Banića  
110. 16. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Antona Banića  
111. 18. srpnja 1945., Gospić – Presuda Antonu Baniću  
  ŽELJKO BEDEKOVIĆ, K 28/45  
112. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Željka Bedekovića  
113. 10. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Željka Bedekovića  
114. 14. srpnja 1945., Gospić – Presuda Željku Bedekoviću  
115. 22. veljače 1947., Zagreb – Odluka Prezidijuma Sabora NR Hrvatske o slučaju Željka Bedekovića  
  PETAR BILJAN, 57/45  
116. 7. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Petra Biljana  
117. 30. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Mile Butkovića  
118. 4. kolovoza 1945., Gospić – Dopis OZN-e o slučaju Petra Biljana  
119. 10. kolovoza 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Jure Rukavine  
120. 10. kolovoza 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Franjke Butković  
121. 14. kolovoza 1945., Gospić – Dopis javnog tužitelja o slučaju Petra Biljana  
  STIPE BIONDIĆ, K 41/45  
122. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Stipe Biondića  
123. 14. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Stipe Biondića  
124. 21. srpnja 1945., Gospić – Presuda Stipi Biondiću  
125. 21. srpnja 1945., Gospić – Stipe Biondić se upućuje u logor  
126. 25. srpnja 1945., Brinje – Molba Stipe Biondića  
127. 17. kolovoza 1945., Gospić – Puštanje na slobodu Stipe Biondića  
  IVAN BIŠKUPOVIĆ, K 38/45  
128. 14. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Ivana Biškupovića  
129. 18. srpnja 1945., Gospić – Presuda Ivanu Biškupoviću  
  PAJO BLAŽEVIĆ, K 24/45  
130. 4. srpnja 1945., Gospić – OZN-a za Liku upućuje Paju Blaževića na suđenje  
131. 7. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Paje Blaževića  
132. 12. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Paje Blaževića  
133. 19. srpnja 1945., Gospić – Presuda Paji Blaževiću  
134. 19. listopada 1945., Gospić – Mišljenje Okružnog narodnog suda u Gospiću o molbi Paje Blaževića  
135. 5. ožujka 1946., Zagreb – Prezidijum Sabora NR Hrvatske odbija molbu za pomilovanjem Paje Blaževića  
136. 21. listopada 1946., Gospić – Odgovor Okružnog narodnog suda u Gospiću Paji Blaževiću  
137. 31. ožujka 1947., Gospić – Rješenje Okružnog narodnog suda u Gospiću o pomilovanju Paje Blaževića  
138. 1. kolovoza 1947., Zagreb – Odluka Prezidijuma Sabora NR Hrvatske o pomilovanju Paje Blaževića  
  MARIJANA BRKLJAČIĆ, K 26/45  
139. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Marijane Brkljačić  
140. 10. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Marijane Brkljačić  
141. 22. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Marijane Brkljačić  
142. 25. srpnja 1945., Gospić – Dopis OZN-e za Liku o slučaju Marijane Brkljačić  
143. 29. srpnja 1945., Gospić – Proširena optužnica protiv Marijane Brkljačić  
144. 1. kolovoza 1945., Gospić – Presuda Marijani Brkljačić  
145. 17. kolovoza 1945., Gospić – Molba Marijane Brkljačić  
146. 25. kolovoza 1945., Gospić – Sud za zaštitu nacionalne časti odbio molbu Marijane Brkljačić  
147. 4. rujna 1945., Gospić – Žalba Marijane Brkljačić Vrhovnom sudu Hrvatske  
148. 21. rujna 1945., Zagreb – Rješenje Vrhovnog suda Hrvatske o žalbi Marijane Brkljačić  
149. 10. listopada 1945., Gospić – Rješenje Okružnog narodnog suda o žalbi Marijane Brkljačić  
150. 10. listopada 1945., Gospić – Rješenje Okružnog narodnog suda za Liku o oprostu daljnjeg izdržavanja kazne Marijani Brkljačić  
151. 17. listopada 1946., Gospić – Molba za pomilovanje Marijane Brkljačić  
  ZORA BUŠLJETA, K 3/45  
152. 6. lipnja 1945., Gospić – Prijava OZN-e za okrug Liku protiv Zore Bušljete  
153. Lipanj 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Zore Bušljete  
154. 20. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Zore Bušljete  
155. 7. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Zore Bušljete  
156. 9. srpnja 1945., Gospić – Presuda Zori Bušljeti  
157. 9. srpnja 1945., Gospić – Obavijest Suda za zaštitu nacionalne časti o konfiskaciji imovine Zore Bušljete  
158. 12. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o boravku Zore Bušljete u zatvoru OZN-e i logoru  
159. 8. kolovoza 1945., Gospić – Obavijest Gradskog NO Gospić o konfiskaciji imovine Zore Bušljete  
160. 14. kolovoza 1945., Gospić – Obavijest Kotarskog narodnog suda u Gospiću o konfiskaciji imovine Zore Bušljete  
161. 25. rujna 1945., Vrana Biograd – Statistički list uprave Logora za prisilni rad “Vrana” o Zori Bušljeti  
162. 11. veljače 1954., Gospić – Dopis Okružnog suda u Gospiću kojim se Zora Bušljeta obavještava da je njezina molba za pomilovanjem odbijena  
  TOMO DASOVIĆ, K 44/45  
163. 14. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Tome Dasovića  
164. 18. srpnja 1945., Gospić – Presuda Tomi Dasoviću  
165. 20. kolovoza 1953., Brinje – NO kotara Brinje traži prijepis presude Tomi Dasoviću  
  ROŽA DEVČIĆ, K 37/45  
166. 10. srpnja 1945., Gospić – Prijava OZN-e za kotar Gospić protiv Rože Devčić  
167. 11. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik Javnog tužitelja za Liku sa saslušanja Rože Devčić  
168. 13. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Rože Devčić  
169. 17. srpnja 1945., Gospić – Presuda Roži Devčić  
170. 19. siječnja 1946., Stara Gradiška – Dopis uprave Kažnjeničkog logora Stara Gradiška kojim se traži primjerak presude Roži Devčić  
171. 8. veljače 1946., Gospić – Odgovor Okružnog narodnog suda za Liku upravi Kažnjeničkog logora Stara Gradiška  
172. 5. siječnja 1948., Požega – Obavijest Kazneno-popravnog doma u Slavonskoj Požegi o puštanju Rože Devčić na slobodu  
  JOSIPA GROSPIĆ, K 25/45  
173. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Josipe Grospić  
174. 10. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Josipe Grospić  
175. 21. srpnja 1945., Gospić – Presuda Josipi Grospić  
  PAVAO GROSPIĆ, K 47/45  
176. 15. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Pavla Grospića  
177. 21. srpnja 1945., Gospić – Presuda Pavlu Grospiću  
178. 17. kolovoza 1945., Gospić – Obavijest o puštanju na slobodu Pavla Grospića  
  MILAN HEĆIMOVIĆ, K 55/45  
179. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Milana Hećimovića  
180. 17. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Milana Hećimovića  
181. 19. srpnja 1945., Gospić – Presuda Milanu Hećimoviću  
  OLGA HUNJET, K 7/45  
182. 12. lipnja 1945., Gospić – Izjava Olge Hunjet  
183. 12. lipnja 1945., Gospić – Optužnica istražitelja Vojnog suda Vijeća kod Ličke komande područja protiv Olge Hunjet  
184. 7. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Olge Hunjet  
185. 10. srpnja 1945., Gospić – Presuda Olgi Hunjet  
186. 12. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o boravku Olge Hunjet u zatvoru OZN-e i logoru  
187. 17. kolovoza 1945., Gospić – Molba Olge Hunjet  
  DAVID I OLGA KNEŽEVIĆ, K 36/45  
188. 2. svibnja 1945., Gospić – Zapisnik vojno-sudskog istražitelja o saslušanju Davida Kneževića  
189. 12. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Davida i Olge Knežević  
190. 16. srpnja 1945., Gospić – Presuda Davidu i Olgi Knežević  
191. 30. srpnja 1945., Gospić – Obavijest o smrti Davida Kneževića  
192. 12. veljače 1946., Zagreb – Molba Ivanke Knežević da se njezina majka Olga Knežević pusti iz logora u Staroj Gradiški  
193. 10. travnja 1946., Požega – Dopis Zavoda za prisilni rad u Požegi o ponašanju i zdravstvenom stanju Olge Knežević  
194. 10. travnja 1946., Gospić – Dopis Odjela unutrašnjih poslova za grad Gospić Okružnom narodnom sudu za okrug Liku  
195. 25. svibnja 1946., Gospić – Dopis Okružnog narodnog suda za Liku Ministarstvu pravosuđa NR Hrvatske  
196. 10. srpnja 1946., Zagreb – Ministarstvo pravosuđa NR Hrvatske dostavlja Okružnom sudu u Gospiću odluku Prezidijuma Sabora NR Hrvatske kojom se odbija molba Ivanke Knežević  
197. 1. rujna 1947., Gospić – Rješenje Okružnog suda u Gospiću kojim se odbija molba za pomilovanje Olge Knežević  
198. 19. travnja 1948., Zagreb – Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavlja molbu za pomilovanje Olge Knežević  
199. 17. svibnja 1948., Požega – Kazneno-popravni dom u Požegi dostavlja molbu za pomilovanje Olge Knežević  
200. 20. svibnja 1948., Gospić – Rješenje Okružnog suda u Gospiću kojim se odbija molba za pomilovanje Olge Knežević  
201. 7. listopada 1949., Pušća – Molba Ivanke i Davide Knežević kojom se traži pomilovanje njihove majke Olge Knežević  
202. 7. listopada 1949., Karlovac – Dopis Okružnog suda u Karlovcu UDB-i za kotar Gospić  
203. 20. listopada 1949., Gospić – Odgovor UDB-e za kotar Gospić Okružnom sudu u Karlovcu  
  MARKO MAŠIĆ, K 50/45  
204. 16. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Marka Mašića  
205. 23. srpnja 1945., Gospić – Presuda Marku Mašiću  
  VERA MESIĆ, 30/45  
206. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Vere Mesić  
207. 10. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Vere Mesić  
208. 15. srpnja 1945., Gospić – Presuda Veri Mesić  
209. 17. kolovoza 1945., Gospić – Dopis o puštanju Vere Mesić na slobodu  
210. 21. rujna 1946., Gospić – Upit Okružnog suda za Liku o političkom i moralnom ponašanju Vere Mesić  
211. 25. siječnja 1947., Zagreb – Odluka Prezidijuma Sabora NR Hrvatske kojom se odbija molba Vere Mesić  
212. 3. srpnja 1947., Gospić – Rješenje Okružnog narodnog suda u Gospiću  o pomilovanju Vere Mesić  
213. 8. srpnja 1947., Zagreb – Odgovor Ministarstva pravosuđa NR Hrvatske Okružnom narodnom sudu u Gospiću  
  MIRA MIHIĆ, K 29/45  
214. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Mire Mihić  
215. 14. srpnja 1945., Gospić – Presuda Miri Mihić  
  IVAN MILETIĆ, K 33/45  
216. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Ivana Miletića  
217. 11. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Ivana Miletića  
  LJUBA MILETIĆ, K 5/45  
218. 11. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Ljube Miletić  
219. 14. srpnja 1945., Gospić – Presuda Ljubi Miletić  
  MANDA OREŠKOVIĆ, K 1/45  
220. 9. lipnja 1945., Gospić – OZN-a za okrug Liku upućuje Mandu Orešković na suđenje  
221. 16. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik Kotarskog NOO Gospić sa saslušanja Mande Orešković  
222. 17. lipnja 1945., Gospić – Zapisnici Kotarskog NO Gospić sa saslušanja svjedoka  Luke Klašnića, Jove Serdara, Mande Čanak i Savke Uzelac  
223. 18. lipnja 1945., Gospić – Prijava Kotarskog NO Gospić protiv Mande Orešković  
224. 30. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik Suda za zaštitu nacionalne časti sa saslušanja Savke Uzelac  
225. 7. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Mande Orešković  
226. 10. srpnja 1945., Gospić – Presuda Mandi Orešković  
227. 10. srpnja 1945., Gospić – Zabilješka o boravku Mande Orešković u zatvoru i logoru  
228. 4. rujna 1945., Gospić – Žalba Mande Orešković  
229. 21. rujna 1945., Zagreb – Vrhovni sud Hrvatske odbio žalbu Mande Orešković  
  JOSIP PEĆINA, K 42/45  
230. 14. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Josipa Pećine  
231. 23. srpnja 1945., Gospić – Presuda Josipu Pećini  
  NIKOLA STARČEVIĆ, K 35/45  
232. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Nikole Starčevića  
233. 11. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Nikole Starčevića  
234. 16. srpnja 1945., Gospić – Presuda Nikoli Starčeviću  
  JURE SVETIĆ I STIPE GROSPIĆ, K 4/45  
235. 16. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik vojno-sudskog istražitelja o saslušanju Jure Svetića  
236. 16. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik vojno-sudskog istražitelja o saslušanju Stipe Grospića  
237. 29. lipnja 1945., Gospić – Dopis Javnog tužitelja za Liku o pokretanju postupka protiv Jure Svetića i Stipe Grospića  
238. 10. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Jure Svetića i Stipe Grospića  
239. 15. srpnja 1945., Gospić – Presuda Juri Svetiću  
240. 1. kolovoza 1945., Gospić – Presuda Stipi Grospiću  
241. 17. kolovoza 1945., Gospić – Dopis o puštanju Jure Svetića na slobodu  
  MANDA ŠARIĆ, K 10/45  
242. 11. lipnja 1945., Smiljan – Dopis Općinskog NOO Smiljan o Mandi Šarić  
243. 16. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik Kotarskog NOO Gospić sa saslušanja Mande Šarić  
244. 18. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik Vojnog suda Vijeća kod Ličke komande područja sa saslušanja Mande Šarić  
245. 2. srpnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Milke Pejnović  
246. 8. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Mande Šarić  
247. 10. srpnja 1945., Gospić – Dopis Kotarskog NO Gospić o Mandi Šarić  
248. 11. srpnja 1945., Gospić – Presuda Mandi Šarić  
249. 12. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o boravku Mande Šarić u zatvoru OZN-e i logoru  
250. 16. prosinca 1947., Zagreb – Odluka Ministarstva unutrašnjih poslova o uvjetnom otpustu Mande Šarić  
  MATIJA ŠIKIĆ, K 32/45  
251. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Matije Šikić  
252. 16. srpnja 1945., Gospić – Presuda Matiji Šikić  
  ZLATA ŠTIMAC I IVAN ŠTIMAC, K 34/45  
253. 8. srpnja 1945., Gospić – Prijava Okružnog NO za Liku protiv Zlate Štimac  
254. 11. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Zlate Štimac i Ivana Štimca  
255. 17. srpnja 1945., Gospić – Presuda Zlati Štimac i Ivanu Štimcu  
  STIPE VUKŠIĆ, K 46/45  
256. 15. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Stipe Vukšića  
257. 18. srpnja 1945., Gospić – Presuda Stipi Vukšiću  
  ROŽA ŽUPAN, K 6/45  
258. 22. svibnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Rože Župan  
259. 29. svibnja 1945., Gospić – Dopis OZN-e Vojnom sudskom vijeću Komande Ličkog područja o Roži Župan  
260. 12. lipnja 1945., Gospić – Zapisnik sa saslušanja Rože Župan  
261. 6. srpnja 1945., Gospić – Optužnica protiv Rože Župan  
262. 9. srpnja 1945., Gospić – Presuda Roži Župan  
263. 12. srpnja 1945., Gospić – Potvrda o boravku Rože Župan u zatvoru OZN-e i logoru  
264. 1. ožujka 1946., Gospić – Molba Rože Župan  
  IZVJEŠĆA KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH ŽRTAVA SABORA RH I ISKAZI SVJEDOKA (1992. – 1998.)  
265. 8. rujan 1992., Bjelovar – Izjava preživjelog svjedoka Josipa Šušnjara o stradalim Hrvatima iz Udbine  
266. 2. travnja 1993., Gospić – Dopis Zapovjedništva Zbornog područja Gospić o grobištima Hrvata na području Mušaluka upućen Glavnom stožeru Ministarstva obrane RH  
267. 6. travnja 1993., Gospić – Dopis Zapovjedništva Zbornog područja Gospić o likvidacijama Hrvata kod Mušaluka dostavljen Glavnom stožeru Ministarstva obrane RH  
268. 7. lipnja 1995., Perušić – Pismo Vida Ćulumovića o stradanju Hrvata na području Ličkog Osika  
269. 12. rujna 1995., Gospić – Obavijest Odbora za ekshumaciju i ukop žrtava rata upućena tadašnjem saborskom zastupniku Vici Vukojeviću  
270. 22. studenog 1995., Gospić – Izjava Jelene Ban iz Gospića o stradanju njezinog oca Petra Umiljenovića i rođaka Nikole Mataije  
271. 23. studenog 1995., Gospić – Iskaz svjedoka Stipe Zdunića  
272. 23. studenog 1995., Gospić – Iskaz Mile Umiljenovića  
273. 26. siječnja 1978., Gospić – Presuda Stipi Zduniću, Mili Umiljenoviću, Zvonku Zduniću i Roži Špoljarić  
274. 12. lipnja 1979., Gospić – Presuda Stipi Zduniću, Mili Umiljenoviću, Zvonku Zduniću i Roži Špoljarić  
275. Bez datuma, Gospić – Izvješće Komisije o jami Golubnjači i jami Cvijanuši, Korenica  
276. Bez datuma, Gospić – Izvješće Komisije o grobištu Balatin, Lički Osik  
277. 2. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Anke Pavletić-Božić o grobištu Balatin, Lički Osik  
278. 4. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Anke Butković-Dasović o grobištu Balatin, Lički Osik  
279. Bez datuma – Zabilješka Komisije o grobištu “Vriština”  
280. 27. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Jele Došen-Nikšić  
281. 27. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedoka Mile Butkovića – Mije  
282. 28. srpnja 1996. – Zabilješka Komisije o grobištu “Vriština”  
283. 28. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Ankice Pavičić o grobištu Balatin, Lički Osik  
284. 31. srpnja 1996., Lički Osik – Izjava svjedoka Mile Krbavca o grobištu Balatin, Lički Osik  
285. Bez datuma – Izvješće Komisije o grobištu Marasovka  
286. 7. kolovoza 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Mande Šušić-Butković  
287. 7. kolovoza 1996., Lički Osik – Izjava svjedokinje Anke Pavletić-Božić  
288. 7. kolovoza 1996. – Službena bilješka Komisije povodom razgovora s Ankom Pavletić-Božić  
289. 12. kolovoza 1996., Lički Osik – Izvješće Komisije o grobištu u Ličkom Osiku  
290. 4. ožujka 1997., Gospić – Izvješće Komisije o ubojstvima u Kaniži  
291. 26. svibnja 1997., Gospić – Izjava svjedokinje Ankice Asić-Đumlić  
292. 3. lipnja 1997., Gospić – Izjava svjedokinje Ankice Čanić-Premuž  
293. Bez datuma – Zabilješka Komisije o grobištu “Matijaskina ograda”  
294. 11. lipnja 1997., Gospić – Izjava svjedokinje Višnje Rukavine-Popović  
295. 13. lipnja 1997., Gospić – Izjava svjedokinje Ankice Zdunić-Cibić  
296. 2. lipnja 1998., Gospić – Dopis Inicijativnog odbora iz sela Žabice gradskom poglavarstvu Grada Gospića o dovršavanju spomenika na groblju sv. Marije Magdalene u Gospiću  
297. 1. listopada 1998., Rijeka – Zabilješka sudskog vještaka o ekshumaciji posmrtnih ostataka osoba likvidiranih 5. travnja 1945. u Gospiću  
  SVJEDOČANSTVA IZ ZBIRKE  KRUNOSLAVA DRAGANOVIĆA  
298. 12. travnja 1947., Fermo – Svjedočanstvo Mile Ilića  
299. 10. studenog 1955., Rim – Svjedočanstvo Dušana Vukovića  
300. Bez datuma – Svjedočanstvo A. Smolčića  
301. Bez datuma – Svjedočanstvo Ivana Smolčića  
Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

IZLAGANJE STIPE PILIĆA: “Vlado Singer: Židov, ustaša, prvi šef Ustaške obavještajne službe i žrtva?“

Dana 6. ožujka o.g. dopredsjednik naše udruge Stipo Pilić održao je u Osijeku predavanje pod naslovom “Vlado Singer: Židov, ustaša, prvi šef Ustaške obavještajne službe i žrtva?“. Video snimku izlaganja možete pogledati na našem YouTube kanalu.

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 1. dio

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 2. dio

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 3. dio

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 4. dio

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 5. dio

Izlaganje Stipe Pilića o Vladi Singeru, 6. dio

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

IZ TISKA IZAŠLA KNJIGA “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)”

Iz tiska je izašlo novo izdanje Hrvatske družbe povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” koje pod naslovom “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)” potpisuju koautori Blanka Matković i Ranko Topić.

Knjiga će biti predstavljena na 21 promociji diljem Hrvatske i to prema ovom rasporedu:

26.3. Gospić, Kino “Korzo”, Dr. Franje Tuđmana 12, 19 h (uz potporu Grada Gospića)
 
27.3. Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 18.30 h – nakon mise (uz potporu lokalnog župnika)
 
28.3. Lovinac, Kulturno-informativni centar, Ulica dr. Franje Tuđmana 15, 17 h (uz potporu Općine Lovinac)
 
28.3. Lički Osik, Pastoralni centar, 19 h (uz potporu lokalnog župnika)
 
29.3. Kaštela, Dvorac Vitturi, 19 h (suorganizator: Dragovoljačko-braniteljska udruga “Stina pradidova”)
 
1.4. Vinkovci, Dvorana Ogranka Matice hrvatske, J. Dalmatinca 22, 19 h (organizator: MH Vinkovci)
 
2.4. Slatina, Hrvatski dom, Ulica braće Radić 4, 18.30 h (u suradnji s Udrugom Ličana “Vila Velebita” – Slatina)
 
3.4. Sl. Brod, Dom HVIDR-e, Ul. Stjepana Marjanovića 2, 19 h (u suradnji s HVIDR-om Slavonski Brod)
 
4.4. Požega, Županijska gospodarska komora, Vukovarska 6, 18 h (u suradnji s Ličkim zavičajnim društvom “Vila Velebita” – Požega)
 
5.4. Osijek, Knjižara Nova, Trg Ante Starčevića 4, 19 h (organizator: Knjižara “Nova”)
 
6.4. Đakovo, Dvorana Župe Svih Svetih, Strossmayerov trg 1, 11 h (organizator: HOZ Jazovka – Ogranak Đakovo)
 
9.4. Sisak, Dvorana sv. Ivana Pavla II., Sisačka biskupija, Trg bana Josipa Jelačića 9, 19.30 h
 
10.4. Zagreb, Tribina grada Zagreba, Kaptol 27, 19 h
 
11.4. Karlovac, Dvorana župe Presvetog Srca Isusova-Novi Centar, Ulica Marina Držića 2, 20 h
 
12.4. Korenica, Dvorana Župe Sv. Jurja Mučenika, Pere Šnjarića 21, 19 h (uz potporu lokalnog župnika)
 
13.4. Otočac, Gacko pučko otvoreno učilište, Trg Dražena Bobinca 2, 17 h
 
13.4. Brinje, Vatrogasni dom, Frankopanska 17, 19 h (organizator: Hrvatski domobran Brinje)
 
14.4. Slunj, Dvorana Župe Presvetog Trojstva, Trg Zrinskih i Frankopana 18, 19 h (organizator: Pučko otvoreno učilište Slunj). 
 
15.4. Kastav, Gradska vijećnica Kastav, Trg Lokvina, 18 h (suorganizator: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Kastav)
 
16.4. Senj, Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva, Juriše Orlovića 2, 19 h
 
17.4. Rijeka, Državni arhiv, Park Nikole Hosta 2, 19 h (organizator: MH Rijeka)
 
Do ovog trenutka dio naklade je već rezerviran, zbog čega će u prodaju biti pušten nešto manji broj primjeraka. Svoj primjerak možete rezervirati na email info@croatiarediviva.com po promotivnoj cijeni od 200 kn (plus troškovi poštarine ili besplatno preuzimanje na jednoj od promocija). S dostavom rezerviranih primjeraka  putem pošte započet ćemo nakon prvog tjedna promocija.

 

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

IZLAGANJE STIPE PILIĆA NA SIMPOZIJU O HOLOKAUSTU

Između 5. i 8. ožujka 2019. na Filozofskom fakultetu u Osijeku se održava interdisciplinarni simpozij pod naslovom “Stvari koje nismo smjeli reći” kojega organiziraju studenati psihologije i udruga CroMSIC. Ove godine simpozij se fokusira na problematiku Holokausta i Drugi svjetski rat iz različitih perspektiva.

U srijedu, 6. ožujka, između 13.05 i 13.35 izlaganje će održati i dopredsjednik HDP “Dr. Rudolf Horvat” Stipo Pilić na temu “Vlado Singer: Židov, ustaša, prvi šef Ustaške obavještajne službe i žrtva?“. Ovo izlaganje ujedno je i najava prve opsežne knjige o Vladi Singeru autora Stipe Pilića.

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

U JEDANAESTOM BROJU ČASOPISA “TUSCULUM” OBJAVLJEN RAD BLANKE MATKOVIĆ POD NASLOVOM “IZ POVIJESTI SOLINSKOGA PODRUČJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU I PORAĆU: HRVATSKA SELJAČKA STRANKA KROZ DOSJE JOZE BULJA (1945. – 1961.)”

U posljednjem broju Časopisa za solinske teme “Tusculum” objavljen je stručni rad Blanke Matković pod naslovom “Iz povijesti solinskoga područja u Drugom svjetskom ratu i poraću: Hrvatska seljačka stranka kroz dosje Joze Bulja (1945. – 1961.)“.

Krajem listopada 1944. partizanske postrojbe zauzele su Solin, Split i čitavo srednjodalmatinsko područje. Vrlo brzo su formirane uprave u tvornicama u Solinu, Vranjicu i Kaštel Sućurcu, a tvornica cementa u Majdanu odmah je počela s radom. U nekima su radili njemački ratni zarobljenici o kojima je ostao sačuvan veći broj dokumenata. Organiziran je i veći broj zarobljeničkih logora od kojih se barem jedan nalazio u Solinu, o čemu svjedoče najamni ugovori pronađeni u fondu Općega građevnog poduzeća »Gradnja«, koji se čuva u Državnom arhivu u Splitu. O stanju na širem splitskom, pa tako i solinskom području, u prvim poslijeratnim mjesecima ostao je sačuvan veći broj izvješća tadašnjih jugoslavenskih vlasti. Među tzv. reakcionarima koji su zabrinjavali novu komunističku vlast nalazili su se brojni neistomišljenici Komunističke partije, pa tako i članovi drugih političkih stranaka i organizacija. U arhivu Sekretarijata unutrašnjih poslova (SUP) za Dalmaciju, koji se čuva u Državnom arhivu u Splitu, ostao je sačuvan zapis tadašnjih jugoslavenskih vlasti, moguće Uprave državne bezbjednosti (UDB), u kojemu se navodi da »u solinskom bazenu postoji vrlo opasna grupa H.S.S.« čiji je »duhovni vođa prije rata bio Marin Kljaković«. U zapisu se također ističe da ni jedno mjesto u Dalmaciji nije imalo tako jaku i čvrstu organizaciju Hrvatske seljačke stranke na čelu s dvadesetak mladih ljudi koji su za vrijeme Drugoga svjetskog rata ostali dosljedni politici te stranke. Po istom dokumentu dvojica su likvidirani tijekom rata, iako se izričito ne navodi kako i od koga. Petoricu najistaknutijih iz te grupe Kljaković je povukao »u Hrvatsku« ne bi li ih tako spasio od iste sudbine. Među njima je bio i Jozo Bulj u čijemu je dosjeu sačuvano obilje podataka o radu Hrvatske seljačke stranke (HSS) u solinskom bazenu tijekom Drugoga svjetskog rata i neposredno nakon toga. Buljevi iskazi pred isljednicima Odjeljenja za zaštitu naroda (OZN) i kasnije UDB-e sadrže obilje podataka o radu Hrvatske seljačke stranke uoči Drugoga svjetskog rata i za vrijeme rata na solinskom području te stoga predstavljaju vrijedan izvor za proučavanje dalmatinske povijesti 20. stoljeća.

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

IZLAGANJE GENERALA ŽELJKA GLASNOVIĆA U HRVATSKOM SABORU

Zahvaljujući izlaganju nezavisnog saborskog zastupnika generala Željka Glasnovića, knjiga “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)” koju predstavljamo na 21 promociji tijekom ožujka i travnja spomenuta je u Saboru. Nažalost, doista je tužna činjenica da je točno ono što govori g.  Glasnović: “To ne zanima puno ljudi”.

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

OBAVIJEST O RASPRODANIM IZDANJIMA HDP “DR. RUDOLF HORVAT”

S obzirom da u posljednje vrijeme dobivamo sve više upita o narudžbi knjige “Imotska krajina u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije (1944.-1957.), Likvidacije i progoni”, podsjećamo još jednom da je ova knjiga rasprodana, a u knjižarama je također nema. Osim toga, rasprodana je i knjiga “Split i srednja Dalmacija u dokumentima Ozne i Udbe (1944.-1962.), Zarobljenički logori i likvidacije”. Sve zainteresirane za povijesti Biokovsko-neretvanskog područja upućujemo na knjigu na 1300 stranica “Vrgorska krajina, Makarsko primorje i neretvanski kraj u dokumentima Ozne, Udbe i Narodne milicije, Likvidacije i progoni (1944.-1965.)” u kojoj su manjim dijelom zastupljeni i dokumenti za prostor Imotske krajine. Knjigu možete naručiti na e-mail info@croatiarediviva.com po cijeni od 350 kuna uz besplatnu poštarinu na području Hrvatske, a kupovinom ove knjige financirate preostale troškove tiska knjige “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)”

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

OBAVIJEST ZA KORISNIKE WIKIPEDIJE

Posljednih dana Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” vodila je bitke s wikipedijašima zbog mnoštva netočnih podataka koje su oni koji misle da o nama znaju više od nas samih dodavali na Wikipedijinu stranicu o našoj udruzi i predsjednici udruge Blanki Matković. Upravo je zbog takvih ljudi Wikipedija beskoristan i znanstveno ništavan izvor, no klevete koje su se o nama pisale napravile su štetu među čitateljstvom koje takvim izvorima nažalost vjeruje.


Zbog toga smo Wikipediji prijavili sve širitelje lažnih vijesti, a također smo otvorili korisnički račun pod imenom indyjon preko kojega gotovo svakodnevno ispravljamo nove netočne informacije koje takvi besposličari izmišljaju. Štoviše, u više navrata smo upravo od njih upozoreni na naše ispravke, a dotični su čak izrazili sumnju da iza korisničkog imena indyjon doista stojimo mi.


Ovim putem podsjećamo javnost da su jedini točni, službeni i relevantni podaci o našemu radu dostupni na našoj službenoj stranici, a o Blankinom istraživanju na stranici Sveučilišta Warwick. Na engleskoj i hrvatskoj Wikipediji točnima se mogu smatrati samo oni podaci koje potpisujemo mi sami (indyjon), dok ćemo sve ostale promjene drugih korisnika smatrati klevetama, lažnim vijestima ili neprovjerenim podacima te ćemo takve opet prijaviti Wikipediji.

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

U SUSRET PETOM TISKANOM IZDANJU: KRATKI PREGLED NAKLADNIČKE DJELATNOSTI NAŠE UDRUGE

Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” uskoro slavi svoj 11. rođendan kojega obilježavamo s novom knjigom koja će biti predstavljena diljem Hrvatske.

Od 2011. članovi udruge su pripremili ukupno šest zbornika dokumenata. Uzevši u obzir veoma slabu zastupljenost povijesti Dalmacije od 1941. do 1948. u modernoj hrvatskoj historiografiji, izuzevši nekoliko samostalnih istraživača poput fra Petra Bezine, Joška Radice i drugih čiji je doprinos nemjerljiv, te iznimno složenu situaciju u kojoj se Dalmacija nalazila tijekom Drugog svjetskog rata, odlučeno je da prva u nizu knjiga bude upravo zbornik dokumenata o komunističkim ratnim zločinima i teroru općenito, koji su se od rujna 1943., odnosno nakon kapitulacije Italije, događali na cijelom dalmatinskom prostoru. Tim zbornikom kojeg su u ožujku 2011. pod naslovom Zločini i teror u Dalmaciji 1943. – 1948. počinjeni od pripadnika NOV, JA, OZN-e i UDB-e, Dokumenti pripremili Blanka Matković i Ivan Pažanin, obuhvaćeno je razdoblje do 1948., odnosno godine do koje je likvidirana većina križarskih skupina i kada glavnim unutrašnjopolitičkim problemom postaju pristaše rezolucije Informbiroa. U zborniku su bili zastupljeni svi dalmatinski krajevi od Zadra do Dubrovnika, uključujući i otoke s posebnim osvrtom na odnos Komunističke partije prema Katoličkoj crkvi. Dokumenti u knjizi prepisani su sa svim gramatičkim i pravopisnim pogreškama. Zbog nedostatka financijskih sredstava zbornik je objavljen samo u online izdanju te je od tada dostupan na većem broju mrežnih stranica. Do ožujka 2016. na stranicama Hrvatskog svjetskog kongresa zbornik je preuzet preko 8000 puta, a na portalu Academia.edu preko 7500 puta. Imajući na umu ogromnu količinu prikupljenog materijala ponajviše vojnog, političkog i obavještajnog karaktera, ovaj zbornik predstavljao je tek prvu u nizu zamišljenih knjiga kojima će se detaljnije analizirati suvremena povijest pojedinih dalmatinskih županija i općina te položiti temelje za buduća istraživanja dalmatinskog prostora u 20. stoljeću. Dio dokumenata iz tog zbornika ustupljen je priređivačima knjige Partizanska i komunistička represija i zločini u Hrvatskoj 1944. – 1946. Dokumenti, Dalmacija, koju su u svibnju iste godine objavili Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest u Slavonskom Brodu i Hrvatski institut za povijest u Zagrebu. Nastavi čitati U SUSRET PETOM TISKANOM IZDANJU: KRATKI PREGLED NAKLADNIČKE DJELATNOSTI NAŠE UDRUGE

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

RASPORED PROMOCIJA – OŽUJAK I TRAVANJ 2019.

Krajem ožujka Hrvatska družba povjesničara “Dr. Rudolf Horvat” objavljuje novo izdanje na oko tisuću stranica pod naslovom “Zločini Jugoslavenske armije i komunistička represija u Lici i gradu Gospiću 1945. godine: Dokumenti, svjedočanstva i grobišta (1944.-1998.)” priređivača Blanke Matković i Ranka Topića. Predstavljanja ove knjige održat će se prema sljedećem rasporedu:

26.3. Gospić, Kino “Korzo”, Dr. Franje Tuđmana 12, 19 h
27.3. Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 18.30 (nakon mise)
28.3. Lovinac, Kulturno-informativni centar, Ulica dr. Franje Tuđmana 15, 17 h
28.3. Lički Osik, Pastoralni centar, 19 h
29.3. Kaštela, Dvorac Vitturi, 19 h
1.4. Vinkovci, Dvorana Ogranka Matice hrvatske, J. Dalmatinca 22, 19 h
2.4. Slatina, Hrvatski dom, Ulica braće Radić 4, 18.30 h
3.4. Sl. Brod, Dom HVIDR-e, Ul. Stjepana Marjanovića 2, 19 h
4.4. Požega, Županijska gospodarska komora, Vukovarska 6, 18 h
5.4. Osijek, Knjižara Nova, Trg Ante Starčevića 4, 19 h
6.4. Đakovo, Dvorana Župe Svih Svetih, Strossmayerov trg 1, 11 h
9.4. Sisak, Dvorana sv. Ivana Pavla II., Sisačka biskupija, Trg bana Josipa Jelačića 9,  19.30 h
10.4. Zagreb, Tribina grada Zagreba, Kaptol 27, 19 h
11.4. Karlovac, Dvorana župe Presvetog Srca Isusova-Novi Centar, Ulica Marina Držića 2, 20 h
12.4. Korenica, Dvorana Župe Sv. Jurja Mučenika, Pere Šnjarića 21, 19 h
13.4. Otočac, Gacko pučko otvoreno učilište, Trg Dražena Bobinca 2, 17 h
13.4. Brinje, Vatrogasni dom, Frankopanska 17, 19 h
14.4. Slunj, Dvorana Župe Presvetog Trojstva, Trg Zrinskih i Frankopana 18, 19 h
15.4. Kastav, Gradska vijećnica Kastav, Trg Lokvina, 18 h
16.4. Senj, Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva, Juriše Orlovića 2, 19 h
17.4. Rijeka, Državni arhiv, Park Nikole Hosta 2, 19 h

Većina promocija organizira se u suradnji s udrugama Ličana diljem Hrvatske, ograncima Matice hrvatske, dragovoljačko-braniteljskom udrugom “Stina pradidova”, HOZ Jazovka – Ogranak Đakovo, lokalnim župnicima te drugim pojedincima i organizacijama. Imena svih naših suorganizatora će biti navedena na letcima i pozivnicima na ove promocije. Svoj primjerak knjige možete rezervirati na email info@croatiarediviva.com po promotivnoj cijeni od 200 kn.

Napomena: Dana 2.4. trebala je biti održana promocija u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici koja nam je ipak otkazala najam dvorane s objašnjenjem da minimalno mjesec dana prije predstavljanja povjerenstvo knjižnice s diplomiranim knjižničarima mora dobiti na uvid knjigu i nakon pregleda knjige odlučiti o dopuštanju održavanja ovog predstavljanja. S obzirom da knjižničari nisu ni recenzenti ni službeni i zakonski ovlašteni cenzori, HDP “Dr. Rudolf Horvat” je odbio ovakvu “ponudu”, a predstavljanje je preseljeno u Slatinu.

Please follow and like us:
RSS
Youtube
Youtube
Twitter
Visit Us
Follow Me

Dobrodošli na web stranicu Hrvatske družbe povjesničara Dr. Rudolf Horvat