Sve objave od Drago Štokić

Portal “Novosti” objavio reagiranje

Prije nekoliko dana, predsjednica naše udruge mr.sc. Blanka Matković, uputila je reagiranje na članak objavljen na portalu “Novosti” pod naslovom “Ministarstvo branitelja NDH”. Navedeni portal objavio je na svojim web stranicama, sukladno zakonu, ali bez ikakve isprike, cjeloviti tekst koji je poslala mr.sc. Blanka Matković.

Poveznica na objavljeno reagiranje <link>

Osvrt na Dokument Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima

Nedavno je objavljen Dokument Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima, koji sadrži 33 stranice zajedničkih smjernica te 4 izdvojena mišljenja, koji je razložio povijesni slijed političkih događaja i ideologija na području Hrvatske od 1918. do danas. Dokument  Vijeća dočekan je s velikim zanimanjem u javnosti i mnogi novinari, javni djelatnici i građani dali su u tisku i na Internetu svoje interpretacije pojedinih stavova Vijeća. Sva ta mišljenja predstavljaju doprinos sagledavanju problema i u daljnjim raspravama potrebno ih je uzeti u obzir.

Potrebno je istaknuti kako odabir članova vijeća nije bio transparentan, te je mnoge građane podsjetio na vremena u kojima su se stvarale komisije. Stoga bi u budućim raspravama trebalo uključiti i predstavnike braniteljskih udruga, kao i druge hrvatske povjesničare koji se bave Drugim svjetskim ratom. Nastavi čitati Osvrt na Dokument Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima

„SRIJEMSKI FRONT“ – ISTINA I KONTROVERZE

Sremski front, spomen obilježjeU nastavku donosimo članak autora Zlatka Pintera o Srijemskom frontu:

U Srijemu, Bačkoj i Banatu, do jeseni 1944. godine nije bilo nikakvih ratnih operacija većeg opsega,1 kao uostalom, i u Srbiji, otkuda su se partizanske postrojbe u kasnu jesen 1941. godine (poslije neuspjele suradnje s četnicima), morale potpuno povući.

Težište ratnih aktivnosti prebačeno je na područje NDH, gdje su u svim većim sukobima sudjelovali i antifašisti-partizani svih nacionalnosti porijeklom iz regija koje će tvoriti buduću Vojvodinu, organizirani u nekoliko postrojbi.

O tomu, jedan od partizanskih zapovjednika, u svojoj knjizi kaže:

„ (…) Od pripadnika svih nacionalnosti sa teritorija Vojvodine, formirano je u toku rata 13 (trinaest) vojvođanskih brigada, a u vreme oslobođenja Bačke još dve – jedna od pripadnika slovačke, a druga od pripadnika mađarske nacionalnosti.“(Vidi: Sreta Savić, 51. vojvođanska divizija, Beograd, 1974., str.7.; istaknuo: Z.P.).

Prema pisanju ovog autora (na str. 4. iste knjige), dvije vojvođanske divizije (16. i 36.) bile su formirane u istočnoj Bosni za vrijeme rata, dok je 51. ustrojena pred kraj rata, na prostoru same Vojvodine.

Cjeloviti tekst možete preuzeti na poveznici.